Zonnepanelen op dak verplicht

In de praktijk betekent dit dat woningeigenaren straks bij het vernieuwen van bijvoorbeeld het dak, ook verplicht zijn om er zonnepanelen op te plaatsen. Minister Ollongren noemt dit in een kamerbrief, als reactie op vragen van Tweede Kamerlid Daniel Koerhuis (VVD). Koerhuis reageerde hiermee op de BENG-eisen van nieuwbouwwoningen.

Versnellen zonnepanelen op huurwoningen

Ook voor huurwoningen wil de demissionair minister de regels aanpassen. Op dit moment voorkomt het instemmingsrecht van huurders vaak dat er zonnepanelen huurwoningen worden geplaatst. Huurverenigingen mogen namelijk pas zonnepanelen op dak plaatsen als 70 procent van de huurders hiermee instemt. Dit levert een enorme vertraging op bij het realiseren van CO2-reductie uit het Klimaatakkoord. Ollongren wil dit beperken tot alleen die huurders die ook echt reageren.

Op weg naar Nul-op-de-meter

Voor het huursegment verandert er mogelijk nog meer. Zo wil Ollongren ook de Energieprestatievergoeding (EPV) breder inzetten. De EPV is een financiële vergoeding die verhuurders mogen vragen aan huurders als de woning is verduurzaamt tot nul-op-de-meter. De wijziging houdt in dat de EPV straks ook gevraagd kan worden bij huurwoningen “die op weg zijn” naar nul-op-de-meter.

Kabinet en klimaat

Of de plannen van Ollongren (D66) ook daadwerkelijk in wetgeving resulteert, valt nog maar te bezien. Dit hangt sterk af van het nog te vormen nieuwe kabinet, waarin D66 zeer waarschijnlijk een belangrijke rol speelt, maar de VVD uiteindelijk bepaalt hoe de samenstelling eruit gaat zien. En dus hoe belangrijk de aanpak van verduurzaming wordt.

VVD-Kamerlid diende na de aankondiging van demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongreneen een motie in tegen de voorgenomen wet die woningeigenaren verplicht om zonnepanelen te plaatsen bij nieuwbouw of grootschalige renovatie van hun woning. De ingediende motie van VVD-kamerlid Daniel Koerhuis werd vandaag door een grote meerderheid aangenomen. Met het aannemen van de motie verzet de Tweede Kamer zich dus tegen deze verplichting. Demissionair minister van Binnenlandse Zaken, Kasja Ollongren gaat zich hier nu opnieuw over buigen. Vanuit de Europese regelgeving moeten landen wetgeving instellen om de energielabel van woningen groener te krijgen. Ollongren lijkt nu een andere weg te moeten bewandelen om dit voor elkaar te krijgen.

Geef een reactie