| 4 juni 2019 – ZEP Nieuws |

Het aandeel hernieuwbare energie in het Nederlandse energieverbruik steeg in 2018 naar 7,4 procent. Een jaar eerder was dit nog 6,6 procent. Waar komt deze hernieuwbare energie vandaan?

De website energieopwek.nl houdt sinds 2016 bij hoeveel duurzame energie er wordt geproduceerd en uit welke hernieuwbare bron dit afkomstig is. Uit de gegevens blijkt dat windenergie verreweg de belangrijkste hernieuwbare bron is.

Windenergie belangrijk voor Nederland

In 2018 kwam bijna 28 procent van onze duurzame energieproductie uit windenergie. Ruim 68% hiervan kwam voort uit wind op land. Het aantal windmolens op land wordt “geschat’ op ongeveer 2000 met een totaal vermogen van 3300 MW. Op dit moment heeft Nederland 4 grote windparken op zee met een totale capaciteit van 957 Megawatt (MW). In de komende jaren zal het aantal windparken, zowel of land als op zee, sterk groeien. Hiermee zal het aandeel van windenergie alleen nog maar toenemen. Op 1 juni 2019 is het aandeel windenergie bijna 26%.

Het aandeel zonnestroom blijft maar stijgen

Het aandeel zonne-energie in het totale plaatje van onze hernieuwbare energieproductie is nog altijd beperkt, maar stijgt wel. In 2018 werd 9,2% van de duurzame energieproductie opgewekt uit zon. Op 1 juni 2019 was dit al 11,2%. Het jaar 2017 werd, met een productie van 3120 MW, bestempeld als een absoluut recordjaar voor zonne-energie. Achteraf blijkt niets minder waar. In de eerste 5 maanden van dit jaar is er al 3479 MW geproduceerd. De productie in 2018 bleef steken op 4931 MW.

Andere duurzame bronnen

Over de mate van duurzaamheid van de overige hernieuwbare bronnen, zoals biomassa, houtstook en onze afvalcentrales, is veel discussie op dit moment. Toch komt een significant deel van onze hernieuwbare energie van deze bronnen. In 2018 was biomassa (incl. bijstook) met 14% en houtstook met 10% verantwoordelijk voor de duurzame energieproductie. Bijna 13% kwam uit onze afvalcentrales. Na 5 maanden in 2019 ligt het percentage uit deze “hernieuwbare” bronnen op 40 procent.

Bron: Energieopwek.nl, CBS, RVO

Duurzame onderwerpen
Deel deze pagina:

Geef een reactie

Of