Op vrijdag 27 mei wordt er een uniek energiecongres georganiseerd in Heerlen. Het congres staat in het teken van de regionale verduurzaming in Limburg. Het congres wordt georganiseerd door stadsregio Parkstad Limburg, Mijnwater BV en SBuilt BV.

      31x gezien   0 reacties

Discussie energietransitie Limburg

De initiatiefnemers discussiëren met genodigden uit het vakgebied en met de politieke beslissers over het realiseren de doelstelling: Limburg energieneutraal in 2040. De kapstok van de discussie is het ambitiedocument en uitvoeringsagenda Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET).

energie-congres-parkstad-limburg

Programma in hoofdlijnen

Er worden lezingen gehouden door belangrijke regionale, nationale en internationale key note speakers zoals beleidsmakers, innovatiemanagers, ambtenaren en bestuurders. Tijdens de parallelsessies en workshops wordt er dieper ingegaan op specifieke onderwerpen, zoals innovatieve ontwikkelingen in hydraulische warmte en koude systemen, de potentie van een Direct Current (gelijkstroom) elektrische infrastructuur en renovatieconcepten voor een Nul op de Meter-aanpak.

Horizon 2020 storm project

U kunt ook meediscussiëren over de manier waarop de energietransitie gefinancierd moet worden en de lokale economie kan versterken. Een belangrijk onderdeel is de strategische workshop voor het Horizon 2020 STORM project, waarin een zelflerende en voorspellende controller wordt ontwikkeld voor thermische slimme netten. In de middag hebt u de mogelijkheid om met de grote tour langs gerealiseerde projecten in de regio te gaan.

Aanmelden voor het congres

Wilt u dit congres bijwonen, informeer dan onder vermelding van uw bedrijfsnaam, naam en telefoonnummer naar de mogelijkheden via: info@energiecongresparkstadlimburg.nl. Het congres wordt gehouden in het Carbon6 gebouw aan de Kloosterweg 1 in Heerlen.

Bron: Parkstad Limburg