Er zijn diverse soorten zonnepanelen te verkrijgen op de Nederlandse markt. Deze soorten panelen hebben ieder verschillende eigenschappen, die invloed hebben op de prestatie van een zonnepaneel. Hoe werkt een zonnepaneel nou preceis? Hieronder lees je hoe er onderscheid gemaakt wordt tussen verschillende soorten zonnepanelen en welke soorten zonnepanelen er zijn.

Hoe werkt een zonnepaneel?

Met zonnepanelen wekt u energie op uit zonlicht. Een zonnepaneel bestaat uit meerdere zonnecellen die zonlicht omzetten in energie. De omvormer zorgt er vervolgens voor dat u de opgewekte elektriciteit kunt gebruiken in uw huishouden. Zonnepanelen worden ook wel PV-panelen genoemd. Dit komt door de photovoltaïsche cellen die in een zonnepaneel worden toegepast. Een zonnepaneel moet niet worden verward met een zonnecollector, welke wordt toegepast voor opwarming van water.

Toepassingen

Meestal worden zonnepanelen geplaatst op (schuine) daken van een woning of ander gebouw. Een gemiddeld dakoppervlak van een woning kan meestal niet voorzien in de gehele energiebehoefte. Hiervoor is een oppervlakte nodig tussen de 25 en 40 m2.

Hoe werkt een zonnepaneel

Daarom combineren de meeste consumenten zonne-energie met besparingen zoals bijvoorbeeld LED-verlichting of isolatie. Ook een HRe-ketel kan voorzien in de overige energievraag.

Terugverdientijd

Vier zonnepanelen met een gezamenlijke capaciteit van 1.000 Wp, (=1 kWp), leveren gemiddeld per jaar in Nederland zo’n 850 kWh aan elektriciteit op. De grootte van één zonnepaneel varieert ongeveer tussen 1,35 – 1,65 m2. Uitgaande van een elektriciteitsprijs van 22 ct/kWh geeft dit een besparing van ongeveer € 187,- per jaar. De terugverdientijd voor zonnepanelen wordt steeds korter, omdat de zonnepanelen goedkoper worden. In 2008 was de terugverdientijd van zonnepanelen 10 tot 15 jaar, in 2014 is dat nog maar tussen de 5 en 10 jaar.

Hoe werkt een zonnecel?

Een zonnecel vangt lichtstralen op. Deze lichtstralen zorgen voor een stroming van elektronen waardoor er elektriciteit ontstaat. De metalen laag in de zonnecel slaat deze energie op.  Om een zonnepaneel te vormen heb je dus een groot aantal zonnecellen nodig. De meest gebruikte zonnecellen zijn de monokristallijne of de polykristallijne.

Zonnepaneel met monokristallijne zonnecel

De meeste zonnepanelen bestaan uit monokristallijne zonnecellen. Het productieproces van deze monokristallijne cellen is intensief en neemt veel tijd in beslag. Dit heeft als nadeel dat deze panelen vaak duurder zijn in aanschaf. Het voordeel hiervan is dat zonnepanelen met monokristallijne zonnecellen per oppervlakte een grotere hoeveelheid elektriciteit kunnen opwekken. Door dit hoge rendement kunnen de monokristallijne zonnepanelen kleiner worden gehouden. Deze zonnepanelen zijn hierdoor uitermate geschikt voor kleinere daken. Je herkent de monokristallijne zonnepanelen aan hun zwarte kleur.

Monokristallijne zonnecelEigenschappen:

+ Rendement ongeveer 17%

+ Kleinere afmeting

+ Hoger vermogensbehoud
(92% na 10 jaar, 82% na 25 jaar)

Duurder in aanschaf

Zonnepaneel met poly- of multikristallijne zonnecel

Het verschil tussen de monokristallijne- en polykristallijne zonnecellen zit vooral in het productieproces. De polykristallijne zonnecellen worden niet meer bewerkt na het stollingsproces, zoals bij monokristallijne zonnecellen wel het geval is. Hierdoor verloopt het productieproces van polykristallijne zonnecellen veel sneller. Het voordeel is dus dat de productiekosten lager zijn. Nadeel daarvan is dat deze cellen per oppervlakte een minder hoog rendement hebben. Je herkent de polykristallijne zonnepanelen aan hun opvallende blauwe kleur.

Polykristallijne zonnecelEigenschappen:

+ Goedkoop in aanschaf

+ Rendement ongeveer 15%

Grotere afmeting

Lager vermogensbehoud
(90% na 10 jaar, 80% na 25 jaar)

Dunne-film zonnepanelen

Een microkristallijne zonnecel is een nieuwe vorm zonnecel, die bestaat uit kleine kristalletjes. De actieve laag van deze zonnecel is dunner gemaakt, waardoor de panelen flexibel zijn. De microkristallijne zonnecel wordt verwerkt in een dunne film van zonnepanelen. Deze nieuwe productiemethode wordt gezien als veelbelovend. Dit komt vooral door de lage kostprijs en het relatief hoge rendement.

Microkristallijne zonnecel

Eigenschappen:

+ Rendement ongeveer 9%

+ Lage aanschafsprijs
(30% goedkoper dan polykristallijn)

+ Flexibele toepassingsmogelijkheden

Ontwikkeling dunne-film zonnepanelen

De dunne-film  zonnepanelen zijn volop in ontwikkeling. De nieuwste vorm binnen de familie dunne-film panelen zijn de CIS (Koper Indium Selenide) en CIGS (Koper Indium Galliumselenide) panelen. In deze panelen wordt de stof Seleen verwerkt. Deze stof zorgt voor een goede gelijkmatige structuur en verdeling van elektronen. Het voordeel hiervan is dat de panelen een hogere productie bij een lager vermogen genereren. De zonnecellen worden over de gehele lengte van de panelen uitgestrekt waardoor de panelen niet uitvallen bij schaduw. Dit gebeurt bij mono- en polykristallijne zonnecellen wel. Tevens blijft het paneel bij hogere temperaturen goed werken.

Belangrijke begrippen

PID-vrij

PID betekent Potential Induced Degradation. Deze term wordt vaak gebruikt bij zonnepanelen en geeft aan of er een mogelijke interne afbraak is, waardoor er verlies in vermogensopbrengst optreed. Een PID-test controleert of hier sprake van is. Bij een PID-test wordt het zonnepaneel onze hoge negatieve spanning gezet. In een periode van een week worden extreme weersomstandigheden nagebootst. Na deze periode moet het paneel nog een vermogensopbrengst hebben van 95%. Het paneel krijgt dan de label PID-vrij.

Optimizer

Een optimizer is een klein kastje met daarin losse MPP trackers. Een optimizer kan rechtstreeks worden aangebracht op een zonnepaneel. De optimizer zorgt er voor dat elk zonnepaneel afzonderlijk het hoogste vermogen geeft. Op deze manier heeft een installatie geen last van panelen die in de schaduw liggen of geen gunstige ligging hebben. Met aparte optimizer is het niet nodig om een omvormer te hebben met een MPP tracker.

Keurmerken en certificaten zonnepanelen

CE markering

CEDe CE markering moet vermeld zijn op de zonnepanelen, anders mogen ze niet in Nederland worden verkocht. CE is een Europees merkteken dat het product voldoet aan de Europese wetgeving. Het is geen kwaliteitskeurmerk. Soms is voorafgaande keuring door een erkende instelling vereist. Controles worden uitgevoerd door overheidsinstellingen, in Nederland is dit de Voedsel en Waren Autoriteit.

EuPD Research Top Brand PV

EuPD Research Top Brand 2015EuPD Research certificeert sinds 2010 merken van zonnepanelen en bekroond deze met het label Top Brand PV. Naast de controle op technische aspecten van de zonnepanelen richt het keurmerk zich ook op het imago van het merk op de markt. Er wordt rechtstreeks geïnformeerd bij installateurs in Duitsland, Frankrijk, Italië, Verenigd Koninkrijk en de BeNeLux. Gebaseerd op jarenlang onderzoek heeft EuPD een evaluatiemodel ontwikkelt dat op tien factoren de kwaliteit van het merk onderzoekt.

 

IEC certificaat

IECDe IEC (International Electrotechnical Commission in Zwitserland) ontwikkelt algemene internationale normen voor de veiligheid van elektrische componenten en apparatuur. De IEC is niet verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze normen. Dit vindt veelal plaats door een onafhankelijk testlaboratorium. Zonnepanelen worden geproduceerd conform industriestandaard IEC61215. De zonnepanelen moeten een serie tests doorlopen. Daarnaast moeten ze geschikt zijn voor langdurig buitengebruik onder diverse weersomstandigheden. In de tests wordt gelet op de betrouwbaarheid, de duurzaamheid, het rendement en in welke mate de prestaties teruglopen over de jaren. Zonder dit certificaat is verkoop niet mogelijk.

ISO keurmerk

ISO 9001ISO 9001/9002/9003 en ISO 14001 zijn aanduidingen dat het kwaliteitssysteem van een organisatie is gecertificeerd op basis van een van de ISO normen 9001, 9002, 9003, resp. 14001 (specifiek voor milieu) uitgegeven door de International Organization for Standardization. Het ISO certificaat zegt alleen dat het kwaliteitssysteem van de organisatie aan zekere eisen voldoet. Het zegt weinig over de kwaliteit van de geleverde producten of diensten. De varianten 9002 en 9003 zijn sinds eind 2003 niet meer geldig. Keuringen (zogenaamde audits) en controles worden uitgevoerd door diverse certificatie-instellingen. ISO is hier zelf niet bij betrokken. ISO 9001 en de milieucertificering ISO 14001 zijn de gewenste protocollen die gevolgd moeten worden tijdens de productie.

MCS keurmerk

MCS LogoMCS is een door de industrie geleid internationaal erkend keurmerk voor kwaliteitsborging van opwekinstallaties. De Microgeneration Certification Scheme (MCS) certificeert producten die worden gebruikt om warmte en elektriciteit te produceren uit hernieuwbare bronnen. Ook certificeert MCS installatiebedrijven om de hoogste standaard voor de consument te waarborgen.

PV Cycle keurmerk

PV-CYCLE_Logo_normalPV Cycle is een Europese non-profitorganisatie met als doel het inzamelen en recyclen van zonnepanelen. Het keurmerk is in 2007 opgericht door enkele producenten van zonnepanelen. Zij betalen lidmaatschapsgelden aan PV Cycle, afhankelijk van het aantal geproduceerde zonnepanelen. PV Cycle neemt de inzameling, transport en recycling van zonnepanelen in een groot deel van Europa voor haar rekening. De organisatie is in 2010 gestart met het daadwerkelijk recyclen van panelen.

RoHS keurmerk

RoHS keurmerkRoHS komt van het Engelse ’Restriction of Hazardous Substances’, oftewel Beperking van Gevaarlijke Stoffen. Iedere lidstaat van de EG moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. De richtlijn geldt ook voor zonnepanelen. De volgende stoffen vallen onder de richtlijn: cadmium, chroom (zes waardig), lood, kwik, PBB en PBDE. Deze laatste twee zijn vlamvertragers die in sommige plastics worden gebruikt.

TÜV süd certificaat

TUV SUDDe Duitse goedkeuring TÜV wordt wereldwijd aanvaard als een van de meest betrouwbare. Duitsland is koploper in groene energie en specifiek zonne-energie. De meeste innovaties komen hier vandaan. TÜV zorgt voor een periodieke inspectie van de productie.

Een TÜV-ID fabrikant heeft een IEC 61215 kwalificatie. Deze test omvat alle zaken die verantwoordelijk zijn voor de veroudering van een zonnepaneel (zonlicht, Uv-straling, klimaatveranderingen, koude, warmte, vochtigheid, mechanische parameters, wind, sneeuw, hagel). Verder is er een veiligheidstest. Deze test omvat de elektrische veiligheid tegen elektrische shocks (voor zonnepanelen volgens klasse II-veiligheid). Als de zonnepanelen fabrikant voldoet aan de eisen, ontvangt hij een TÜV-ID certificaat.

VDE keurmerk

VDE CertificeringHet VDE-keurmerk staat voor Verband Deutscher Electrotechniker. Begin jaren 70 kwam het VDE met voorschriften ten aanzien van de veiligheid bij het werken aan onder spanning staande installaties. En met eisen, die aan het te gebruiken gereedschap moesten worden gesteld. VDE is ook in Nederland een begrip. Het VDE-keurmerk is ingeschreven, beschermd en erkend als de veiligheidskeurmerk in meer dan 30 landen.

Voordelen

+ lagere energierekening

+ groene energie (minder uitstoot van CO2)

+ (zon-)licht is raakt niet op

+ (zon-)licht is gratis

+ meestal geen vergunning nodig

+ relatief lage aanschafkosten

+ relatief korte terugverdientijd

Nadelen

 neemt enige ruimte in

– soms aanpassingen van uw meterkast nodig

 geschikt (dak)oppervlakte nodig

Welk merk zonnepaneel? 

Hier vindt u alle merken op een rij!

Zonnepanelen aanschaffen? 

Maak gebruik van ons stappenplan

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: