installatievoorwaarden-zonnepanelen
De netbeheerder is verantwoordelijk voor een stabiel elektriciteitsnet. Met de opkomst van zonnepanelen is het belangrijk dat de installatievoorwaarden goed toegepast worden om een storing op de omvormer te voorkomen.

Storing op de omvormer voorkomen

Om een vervelende storing op de omvormer te voorkomen staan hieronder een aantal maatregelen die u kunt nemen tijdens het installeren van zonnepanelen.

Meld de plaatsing van zonnepanelen aan op Energieleveren.nl. De melding zorgt ervoor dat het vermogen dat u gaat plaatsen bij de netbeheerder bekend is. Hierdoor kan de netbeheerder adequaat reageren en eventueel tijdig maatregelen nemen. Het melden van zonnepanelen bij de netbeheerder is verplicht (Netcode art. 2.1.5.1).

Symmetrisch aansluiten is belangrijk bij zonnepaneel-installaties. Dit houdt in, dat het vermogen van de zonnepanelen gelijkmatig verdeeld moet worden over de fasen. Als de panelen op 1-fase worden aangesloten dan geniet de voorkeur deze op de fase met de laagste spanning aan te sluiten.

Op een 1-fase aansluiting mag maximaal 5000 Wattpiek aangesloten worden. Als er meer vermogen geplaatst wordt moet u de aansluiting uitbreiding naar meerdere fasen. In de praktijk is dit een 3-fase aansluiting. Het voorkomen van scheefvoeding is verplicht (Netcode art. 2.2.1.8). Een uitbreiding van de aansluiting aanvragen.

Uw netbeheerder behoudt het recht om te eisen dat de zonnepanelen anders wordt geïnstalleerd of verdeeld over de fasen (Netcode 2.1.1.1).

De kabel tussen de verdeelinrichting en de omvormer moet een voldoende grote doorsnede hebben. Dit voorkomt een hogere spanning, waardoor de omvormer eerder uitschakelt (NEN1010 & NPR 5310). Het is wenselijk om de spanningsval tussen hoofdverdeelinrichting en omvormer te beperken tot 1 procent.

De omvormer moet afschakelen bij een maximale spanning van 253 Volt.

Het aarden van zonnepanelen is in Nederland, als u een transformatorloze omvormer plaatst, verplicht gesteld sinds januari 2015. Ook als het systeem in de nabijheid van een bliksemveiligheidsinstallatie ligt, is aarden verplicht. Daarnaast wordt het aarden van zonnepanelen sterk aangeraden, omdat er bij aanraking een schrikreactie kan ontstaan. Bij werkzaamheden op schuine daken kan hierdoor een levensbedreigende situatie ontstaan. Bij CIS (dunne film) zonnepanelen wordt aarding ook geadviseerd vanuit efficiëntie oogpunt. Hierdoor wordt namelijk de degradatie (afname van opbrengst) vertraagd.

Het is aan te raden om het aarden van de zonnepanelen altijd te overleggen met de leverancier van de zonnepanelen.

In onderstaande tabel worden de eisen vanuit de netbeheerder gesteld ten aanzien van het overdrachtspunt. De categorien benoemt in de tabel hebben betrekking tot de eindgroep (binnen-installatie)

OntwerpeisCategorie t/m 3x16ACategorie groter dan 3x16A
Meldingsplicht bij netbeheerderAchteraf / vooraf *Vooraf
Spanningsbeveiliging omvormer (bovengrens)110% (253 Volt) bij 2 sec110% (244 Volt) bij 2 sec
Spanningsbeveiliging omvormer (ondergrens)80% (184 Volt) bij 2 sec80% (184 Volt) bij 2 sec
FrequentieUit bij < 48Hz of > 51 HzUit bij < 48Hz of > 51 Hz
Symmetrisch verdelen omvormers over fasenVoorkeurVerplicht
Selectiviteit eindgroep - aansluitingVolgens NEN 1010 (NPR 5310)Volgens NEN 1010 (NPR 5310)

* Individuele gevallen kunnen achteraf worden gemeld. Wanneer het gaat om grootschalige toepassing van PV in de categorie t/m 3x16A,
moet dat vooraf worden gemeld. Zie voor nadere eisen aan de PV-installatie de NEN1010 (Elektrische installatie laagspanning) en de NPR 5310 (Nederlandse Praktijklijn bij NEN1010).

Eisen rondom de aansluiting

De aansluiting op het net van de netbeheerder moet voldoende capaciteit hebben om de opgewekte stroom te transporteren. De maximale capaciteit (uitgedrukt in Ampère of VA) is afhankelijk van het type aansluiting. Onderstaande tabel geeft de maximaal toelaatbare waarden.

AansluitwaardeMaximale capaciteit per fase, in AmpèreMaximale capaciteit per fase, in VA
1 x 25A25 Ampère5.000 VA
1x35A / 40A40 Ampère5.000 VA
3 x 25A25 Ampère5.750 VA
3x35A / 40A40 Ampère9.200 VA
3 x 50A50 Ampère11.500 VA
3 x 63A63 Ampère14.500 VA
3 x 80A80 Ampère18.400 VA

Opmerking over bovenstaande tabel

  • Bij een 3-fase aansluiting moet het totaal geplaatst vermogen (vanaf 5000 Wattpiek) evenredig verdeeld worden over alle fasen.
  • Bij een 1-fase aansluiting is een maximaal vermogen van 5000 Wattpiek toegestaan, ter voorkoming van scheefvoeding.
  • In de tabel is de maximale waarde per fase gegeven. Deze limiet zal in de praktijk het eerst bereikt worden (en niet de genoemde totale aansluitcapaciteit voor alle drie de fasen)
  • De capaciteit van zonnepanelen wordt vaak uitgedrukt in Wattpiek. Deze waarde komt in de praktijk overeen met de in bovenstaande tabel genoemde capaciteit “VA”.
  • In de tabel staan de meest voorkomende aansluitwaarden. Per netwerkbedrijf kunnen afwijkende typen voorkomen.

Storingen op de omvormer melden

Heeft u of uw installateur bovenstaande acties allemaal ondernomen, maar heeft u nog steeds last van een netstoring op de omvormer? Neemt dan contact op met onze storingsdienst via telefoonnummer 0800 – 9009. Vraag uw installateur naar de gemeten spanning die op de omvormer binnenkomt.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: