Kijkend naar de bron van opwekking van energie, kunnen we twee soorten energie onderscheiden: energie opgewekt uit traditionele of conventionele energiebronnen en duurzame energie. Traditionele energiebronnen zijn fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas of steenkool. Bij productie van deze energie komt CO2 vrij.

Duurzame energiebronnen zijn bronnen die niet ‘opraken’. Bij de productie van duurzame energie wordt veel minder CO2 uitgestoten. Voorbeelden van duurzame energiebronnen zijn: zonlicht, windkracht, waterkracht, biomassa, warmtekracht, aardwarmte.

In de aarde zit warmte die je kunt gebruiken voor bijvoorbeeld de verwarming of koeling van een huis. Met een warmtepomp wordt de warmte uit de aarde gehaald voor verwarming van een ruimte. Ook kunt u overtollige warmte opslaan voor het koelen van…

Lees meer

Ook warmte kunt u omzetten in energie of elektriciteit. Bij de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen of biomassa komt ook altijd een grote hoeveelheid restwarmte vrij. Deze warmte kunt u inzetten voor verwarming van huizen of bedrijven, maar kan ook weer omgezet worden in elektriciteit.

Lees meer

Windenergie is onuitputtelijk. Gebruik van windenergie zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot. Nederland is als vlak land zeer geschikt voor opwekking van energie uit windkracht. U kent wel de grote windturbines op plekken langs de snelweg. Maar er zijn ook kleine windmolens voor particulieren waarmee u zelf energie uit wind…

Lees meer

De zon is kosteloos, schoon en duurzaam. In Nederland schijnt de zon niet altijd, maar het licht en de warmte van de zon zijn voldoende om zonnepanelen te laten werken, zelfs als de zon achter de wolken zit. Steeds meer particulieren en bedrijven (tuinbouwers en veehouders) produceren zelf energie met…

Lees meer

Het grootste deel van de elektriciteit in Nederland wordt nog steeds opgewekt in elektriciteitscentrales. Deze centrales gebruiken fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en olie om elektriciteit te produceren. Deze fossiele brandstoffen zijn eindig en raken een keer op. Met het tempo waarop nu brandstof wordt gebruikt komt deze eindigheid steeds…

Lees meer

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: