Een zuivere terugleveraansluiting (ZTL) of 2e allocatiepunt (virtuele aansluiting) zijn uitzonderingen op de standaard aansluitingen die bij de netbeheerder kunnen worden aangevraagd.

Zuivere terugleveraansluiting en zuivere teruglevering

Energiecoöperaties en VVE’s kunnen een zuivere terugleveraansluiting aanvragen. De zonnepanelen of windmolen (of andere productie-installatie) worden rechtstreeks op deze aansluiting aangesloten. Er mag geen elektriciteitsverbruik op deze aansluiting plaatsvinden. Alle opgewekte elektriciteit wordt meteen teruggeleverd aan het elektriciteitsnet, dit noemen we zuivere teruglevering. De zuivere terugleveraansluiting wordt aangevraagd als onderdeel van de postcoderoosregeling.

In onderstaande tabel vindt u de eenmalige en jaarlijkse kosten die Enexis Netbeheer hanteert. Het capaciteitstarief (netwerkkosten) zijn beduidend lager voor een zuivere terugleveraansluiting in vergelijking met een standaard aansluiting.

Aansluitwaarde (Ampére)AansluitkostenJaarlijkse kosten
3×25€ 591,-€ 77,91
3×35€ 721,-€ 84,31
3×50€ 721,-€ 84,31
3×63€ 862,-€ 84,31
3×80€ 862,-€ 84,31

Een zuivere terugleveraansluiting kan worden aangevraagd via de website mijnaansluiting.nl

Extra allocatiepunten of virtuele aansluiting

Een extra allocatiepunt is een tweede elektriciteitsmeter achter de bestaande elektriciteitsaansluiting. Op dit extra meetpunt kunt u een eigen (andere) energieleverancier contracteren. Dit extra allocatiepunt wordt ook wel een virtuele aansluiting of secundair allocatiepunt genoemd. Een extra allocatiepunt is geen extra aansluiting of uitbreiding/verhoging van de capaciteit van de bestaande aansluiting.

Laadpaal voor elektrisch rijden

 • Als u voor de elektriciteit die u verbruikt voor het opladen van uw elektrische auto een andere energieleverancier wil.

Energiecoöperaties

 • Als er meerdere productie-installaties op een bestaande aansluiting met verschillende postcoderoosregelingen worden aangesloten.

Teruglevering

 • Als u voor de teruglevering van uw zonnepanelen (of andere productie-installatie) een andere energieleverancier wil contracteren.
 • Als u teveel elektriciteit opwekt en u wilt het overschot met een derde “delen”.
 • Een extra allocatiepunt kan alleen aangevraagd worden door de eigenaar van de bestaande aansluiting.
 • De eigenaar van de bestaande aansluiting is eindverantwoordelijk voor de extra allocatiepunten.
 • Er moet altijd een actief leveringscontract afgesloten op de bestaande aansluiting.
 • Er moet altijd een actief leveringscontract afgesloten zijn per allocatiepunt.
 • Achter één aansluiting kunnen maximaal 5 extra allocatiepunten worden aangelegd.
 • Het aangesloten vermogen mag nooit de capaciteit (amperage) van de bestaande aansluiting overschrijden.
 • De extra meter (allocatiepunt) moet, op dezelfde hoogte, direct naast de huidige elektriciteitsmeter geplaatst kunnen worden.
 • Er moet voldoende ruimte in de meterkast aanwezig zijn voor het extra allocatiepunt.
 • Kosten voor het aanpassen van de meterkast zijn voor eigen rekening

LS-net = Laagspanningsnet

PAP = Primair aansluitpunt

SAP = Secundair aansluitpunt

In onderstaande tabel vindt u de eenmalige en jaarlijkse kosten die Enexis Netbeheer hanteert. De jaarlijkse kosten worden via de energieleverancier bij de contractant van de bestaande aansluiting in rekening gebracht.

Aantal allocatiepuntenAansluitkostenPeriodieke kosten
1€ 391,-€ 34,69
2€ 391,- *€ 69,38
3€ 391,- *€ 104,07
4€ 391,- *€ 138,76
5€ 391,- *€ 173,45

* Voor het realiseren van elk extra allocatiepunt wordt 391 euro in rekening gebracht

Een extra allocatiepunt kan worden aangevraagd via de website mijnaansluiting.nl

 • Was deze pagina nuttig?
 • ja   nee
Deel deze pagina: