zonneboiler

Een zonneboiler (of zonnecollector) gebruikt zonne-energie om leidingwater te verwarmen. Dit zorgt voor een besparing van 50 procent op het jaarlijkse energieverbruik voor warm water. Een zonnecollector kan geen elektriciteit opwekken, zoals een zonnepaneel dat wel kan.

Alles over zonneboilers

Er zijn 4 verschillende zonneboilersystemen: De standaard- , CV- , Compacte-  en een Combiketel systeem

Algemene informatie

Zonneboilers op het dak gebruiken warmte uit zonlicht om het water te verwarmen. De collector is gevuld met een speciale vloeistof die de collector opwarmt met behulp van de warmte van de zon. Vervolgens wordt deze speciale vloeistof via de leiding naar het voorraadvat gepompt. Een warmtewisselaar in het voorraadvat geeft de warmte af aan het water. In de winterperiode springt een naverwarmer bij om het water op de juiste temperatuur te krijgen. De capaciteit van een zonneboiler is meestal afgestemd op de hoeveelheid warmte die in de zomer nodig is om het water op te warmen.

Standaard zonneboiler

Een standaard zonneboiler bestaat uit minimaal 1 zonnecollector op het dak en een boiler. De zonnecollector vangt zonnestraling op via een ‘absorber’ in de collector. Deze geeft de warmte door aan de vloeistof die door vacuüm buizen achter het paneel loopt. De opgewarmde vloeistof draagt de energie weer over aan de warmtewisselaar. De warmtewisselaar zorgt op haar beurt voor opwarming van het kraanwater in de boiler. De temperatuur van de vloeistof in de vacuüm buizen kan oplopen tot 200 graden Celsius, maar verwarmt het kraanwater uiteindelijk tot minimaal 60 graden Celsius. De warmwaterleiding loopt normaal gesproken via een standaard CV-ketel. Is de vraag naar warm water zo groot dat de zonneboiler de vraag niet aankan, dan zorgt de CV-ketel ervoor dat het water nog even naverwarmd wordt.  Een standaard zonneboiler kan met enkele uren zonlicht in de dagelijkse behoeft aan warm water voorzien.

CV zonneboiler

Een CV-zonneboilersysteem bestaat uit minimaal 1 zonnecollector op het dak en een boiler. Dit systeem werkt hetzelfde als een standaard zonneboiler, met één groot verschil: Omdat de leiding van de CV-ketel ook via de warmtewisselaar loopt, werkt de CV-zonneboiler als een voorverwarming van het water waarmee je de woning verwarmt. Je kunt dit voorverwarmde water bijvoorbeeld gebruiken voor elektrische vloerverwarming. Zo bespaar je met een CV-zonneboiler dus ook op de verwarmingskosten van je woning.

Compacte zonneboiler

Een compact zonneboilersysteem bestaat uit een zonnecollector en een boiler op het dak. Het water wordt direct in de zonnecollector verwarmd, waardoor dit systeem uitermate geschikt is als de ruimte beperkt is of als je niet zo veel warm water nodig hebt. De werking van een compacte zonneboiler is verder hetzelfde als die van een standaard zonneboiler.

Combiketel zonneboiler

Een combiketel zonneboilersysteem (of hybride CV-ketel) bestaat uit een standaard zonneboiler en een HR-ketel. Het geïntegreerde systeem gebruikt de warmte van de zon, zowel voor het verwarmen van water als voor het verwarmen van de woning. Als de vraag naar warm water groter is dan het aanbod, springt de CV-ketel pas bij. Dit systeem is uitermate geschikt als je bijvoorbeeld vloer- of wandverwarming hebt.

Besparing gasverbruik

Een zonneboiler levert een besparing op het jaarlijkse gasverbruik op tussen de 5 tot 10 procent. Omgerekend is dit ongeveer de helft van de kosten die een huishouden maakt voor warm water. Een zonneboiler levert meer besparing op als het warm waterverbruik hoger is.

Onderstaande gegevens zijn op basis van een gemiddeld waterverbruik. Extra kosten voor onderhoud zijn hierin niet meegenomen.

Jaarlijkse besparing zonneboiler

Optimale ligging

Voor de meeste opbrengst plaats je de zonneboiler gericht op het zuidwesten, zuiden of zuidoosten, met een hellingshoek tussen de 20 en 60 graden. Zorg ervoor dat de zonneboiler niet in de schaduw komt te liggen.

Terugverdientijd

De terugverdientijd is afhankelijk van de hoeveelheid warm water je verbruikt, het tarief dat je betaalt per m³ gas en de hoogte van de subsidie die je ontvangt. Gemiddeld is terugverdientijd van een zonneboiler 10 jaar.

Voorbeeld:

Stel je bespaart met de zonneboiler 200 m³ aan gas per jaar en hebt € 2.500 betaald voor de aanschaf en installatie van een zonneboiler. Via de ISDE heb je een subsidie ontvangen van € 650,-. Gerekend met een gastarief van 69 cent per m³ is de terugverdientijd dan 13,5 jaar.

Subsidie voor particulieren

Particulieren kunnen sinds januari 2016 gebruik maken van een subsidieregeling voor de aanschaf van zonneboilers. Dit is de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Subsidie voor bedrijven

Voor bedrijven die een zonneboiler aanschaffen, zijn er de landelijke subsidies zoals de Energie Investeringsaftrek (EIA), VAMIL en MIA. Ook kunnen bedrijven gebruik maken van de ISDE subsidie.

Aanpassing aansluiting of elektriciteitsmeter

Voor het installeren van een zonnecollector is geen aanpassing van de aansluiting of elektriciteitsmeter nodig.

Levensduur

De technische levensduur van een zonnecollector ligt tussen de 15 en 25 jaar. Zonneboilers op de Nederlandse markt zijn beveiligd tegen oververhitting en bevriezing.

Vlakke plaat of platte buizen

De meeste zonnecollectoren lijken op een zonnepaneel, omdat deze zijn voorzien van een vlakke glasplaat. Er zijn ook zonnecollectoren die uit buizen bestaan, die dan naast elkaar op het dak liggen. Deze vacuümbuiscollector is vaak duurder in aanschaf, maar levert bij laagstaande zon ook nog voldoende warm water op.

Gaskeur-NZ

Alleen combi-ketels met een Gaskeur-NZ label zijn geschikt voor zonneboilers, maar soms is er toch een apart aansluitsetje nodig. Neem altijd contact op met een erkend installatiebedrijf om dit te controleren.

Door de komst van de ISDE subsidie is het aantal zonneboilers in Nederland sinds 2013 flink toegenomen. In totaal zijn er tot aan 2018 ongeveer 33.000 zonneboilers verkocht.

Video: Ervaring met zonneboilers

Willem, Saskia, Tijmen en Milan delen hun ervaring met de zonneboilers op hun woning

  • Nuttige pagina?
  • 46   0