Milieu Investeringsaftrek voor elektrische bedrijfsauto's

De Milieu Investeringsaftrek (MIA) is een fiscale regeling voor ondernemers en bedrijven die investeren in duurzame mobiliteit, zoals bijvoorbeeld het leasen of kopen van een elektrische bedrijfsauto of laadpalen. Alleen elektrische bedrijfsauto’s die op de milieulijst staan komen hiervoor in aanmerking. Elektrische personenauto’s komen vanaf 1 januari 2022 niet meer in aanmerking voor de MIA/VAMIL, behalve als deze geïntegreerde zonnepanelen heeft.

Milieu Investeringsaftrek (MIA/VAMIL)

Voortbrengingskosten

Dit zijn de kosten voor het inzetten van eigen personeel (of onder toezicht door derden) en materialen voor het realiseren van het duurzame bedrijfsmiddel. Deze kosten meld je binnen 3 maanden na het einde van elk kwartaal, waarin de kosten zijn gemaakt. Als je het bedrijfsmiddel in de loop van het kwartaal in gebruik neemt dan meld je de kosten binnen 3 maanden na ingebruikname.

Aanschafkosten

Dit zijn de kosten voor de aanschaf van het bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld de laadpaal of elektrische bedrijfsauto. Deze kosten meld je binnen 3 maanden nadat je de verplichting tot aankoop bent aangegaan. Dit kan bijvoorbeeld een koopovereenkomst of aankooporder zijn.

Regels en voorwaarden van de MIA

  • De elektrische auto staat op de milieulijst 2022
  • Binnen 3 maanden na koopovereenkomst melden
  • Combineren met SEBA subsidie is mogelijk
  • Vraag eerst SEBA subsidie aan

Alle regels een voorwaarden MIA

Fiscaal voordeel MIA en VAMIL

De Milieu Investeringsaftrek biedt voor elektrische bedrijfsauto’s dit jaar een extra aftrekmogelijkheid (13,5% van het geïnvesteerde bedrag) van de fiscale winst; bovenop de andere fiscale aftrekmogelijkheden, zoals de willekeurige afschrijving. Binnen de Vamil mag 75% van een investering op een willekeurig moment afgeschreven worden.

Milieu Investeringsaftrek aanvragen

Je vraagt de MIA binnen 3 maanden na het tekenen van de koopovereenkomst aan. Als je meerdere elektrische auto’s van hetzelfde merk en type koopt, dan meld je deze in één keer aan.

Direct MIA aanvragen

  • Nuttige pagina?
  • 0   0

Andere bekeken ook

Elektrisch rijden

Laadpalen