De SEEH is een subsidie voor energiebesparende isolatiemaatregelen aan bestaande koopwoningen. Vanaf september 2019 kunnen eigenaren en bewoners van een bestaande koopwoning deze subsidie aanvragen. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) is een regeling van het ministerie van Economische Zaken.

Waarom deze SEEH subsidie?

Het kabinet heeft in het Klimaatakkoord als doel gesteld dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49 procent moet zijn afgenomen ten opzichte van 1990. Vanuit het Urgenda-vonnis moet dit in 2020 al 25 procent zijn. In de uitspraak is mede opgenomen dat het kabinet eigenaren en bewoners van een bestaande koopwoning financieel moet stimuleren om de woning te kunnen isoleren.

Beschikbaar budget

De SEEH subsidieregeling heropent per september 2019 en loopt tot 1 januari 2021. Het beschikbare budget is 84 miljoen euro.

Aanvragen subsidie

De SEEH subsidie kan aangevraagd worden via de website van RVO. Meer informatie over deze subsidieregeling is te vinden op de website van RVO.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: