De Postcoderoosregeling
Leden van Coöperaties en Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) komen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking voor een belastingkorting, als er gezamenlijk energie wordt opgewekt. Deze regeling heet Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek, maar wordt in de volksmond de Postcoderoosregeling genoemd.

De postcoderoos

Een postcoderoos is een afgebakend gebied waarbinnen de energiecoöperatie of Vve haar deelnemers kan werven. De deelnemende leden van een energiecoöperatie of Vve krijgen een korting op de energiebelasting. Als er voldoende leden zijn kan de elektriciteitsopwekker (bv. zonnepanelen) gerealiseerd worden op de afgesproken plek. Deze plek bepaalt de postcoderoos. Alle omringende, 4-cijferige postcodes behoren tot de postcoderoos. Sinds 1 januari mag de locatie ook naderhand wordt verplaatst naar één van de omringende postcodes.

Energiebronnen

De regeling geldt voor energie opwek uit aardwarmte, biomassa, biogas, getijde-energie, golfenergie, rioolzuiveringsgas, stortgas, waterkracht, windenergie en zonne-energie.

Energieleverancier

In een energiecontract met een vaste energieleverancier maakt de energiecoöperatie of Vve prijsafspraken over de terugleververgoeding. Met de opbrengst wordt de elektriciteitsopwekker o.a. onderhouden en ontvangen de deelnemers eventueel een beloning. De deelnemers hebben vaak dezelfde energieleverancier die de fiscale korting verrekent op de jaarnota.

SDE+ subsidie

De postcoderoosregeling kan niet in combinatie met de SDE+ subsidie worden gebruikt.

Voorwaarden deelnemers

De regeling kan alleen opgezet worden door een energiecoöperatie of een VvE. Alleen leden van deze energiecoöperatie of Vve kunnen gebruik maken van deze regeling. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen kunnen allemaal lid worden van een energiecoöperatie en deelnemen aan een postcoderoosproject. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • In het bezit van een aanwijzing van De Belastingdienst

  • In het bezit van een kleinverbruikersaansluiting (t/m 3×80)

  • Uw aansluiting ligt binnen de postcoderoos van de elektriciteitsopwekker

  • Uw jaarlijks verbruik is niet hoger dan 10.000 kWh

Bedrijven mogen voor maximaal 20% deelnemen in het vermogen van de coöperatie.

Energiekorting op jaarafrekening

Alle leden krijgen jaarlijks (maximaal 15 jaar) een korting van € 0,1013 (excl. btw) op hun jaarafrekening. De energieleverancier voert deze energiekorting uit. Na afloop van een opwekjaar berekend de enregiecoöperatie hoeveel opgewekte elektriciteit er aan de deelnemers wordt toegeschreven.

De deelnemers ontvangt hiervan een verklaring. De deelnemer stuurt deze verklaring naar zijn eigen energieleverancier, die de korting verrekent op de jaarnota.

Rekenvoorbeeld

Coöperatie Energiewende heeft een installatie van zonnepanelen die per jaar 55.000 kWh opwekt. Aan de coöperatie zijn 30 leden verbonden die allemaal dezelfde inleg hebben betaald. Dit betekent dat de leden jaarlijks een korting van € 185,68 (1833 kWh x € 0,1013) op hun energienota ontvangen. Samen met de 21% btw die niet hoeft te worden afgedragen is de korting € 224,67. De energieleverancier verrekent deze korting.

Zuivere terugleveraansluiting

De elektriciteitsopwekker moet aangesloten worden op een zuivere terugleveraansluiting. Op deze aansluiting mag, naast het eigen verbruik van de omvormer geen sprake zijn van een ander soort elektriciteitsverbruik. Voor een zuivere terugleveraansluiting wordt door de netbeheerder een verlaagd capaciteitstarief in rekening gebracht. De aansluiting kan aangevraagd worden bij de netbeheerder via mijnaansluiting.nl.

Groot- of kleinverbruikersaansluiting

De elektriciteitsopwekker mag zowel op een kleinverbruikers- (t/m 3×80) als op een grootverbruikersaansluiting (vanaf 3×160) zijn aangesloten.

Virtuele aansluiting of extra meetpunt

De elektriciteitsopwekker kan ook worden aangesloten op een virtuele aansluiting. Dit extra meetpunt wordt naast een bestaande aansluiting gerealiseerd en kan de opgewekte elektriciteit van het postcoderoosproject meten, zonder dat er een nieuwe tweede aansluiting hoeft te worden aangelegd. Een extra meetpunt kan via mijnaansluiting.nl worden aangevraagd.

Brutoproductiemeter

Een brutoproductiemeter is niet toegestaan als middel om de opgewekte elektriciteit te registreren voor de postcoderoosregeling.

Verzoek tot Vaststelling

Als onderdeel van de Postcoderoosregeling dient de elektriciteitsopwekker (bv. de zonnepanelen) bij CertiQ aangemeld te zijn. Door middel van een Verzoek tot Vaststelling, dient de energiecoöperatie of Vve een aanvraag in.

Beoordeling netbeheerder

De netbeheerder beoordeelt deze inschrijving en controleert of de elektriciteitsopwekker en aansluiting aan alle voorwaarden voldoen.

Groene stroom

Na de inschrijving voorziet CertiQ de opgewekte (en dus teruggeleverde) elektriciteit van een groencertificaat. Dit is een voorwaarde vanuit de Postcoderoosregeling. De energieleverancier kan op deze manier de opgewekte elektriciteit verkopen als groene stroom.

Video: Grunneger Power

  • Nuttige pagina?
  • 12   3
Deel deze pagina..