salderen en salderingsregeling

De salderingsregeling (of salderen) is een fiscale regeling voor consumenten en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die duurzame elektriciteit terugleveren aan de energieleverancier.

Wat is salderen?

Salderen is het in mindering brengen van de teruglevering van jouw zonnepanelen op de elektriciteit die je koopt van de energieleverancier. De vergoeding die je krijgt voor teruglevering is dus dezelfde als die je aan de energieleverancier betaalt. De energieleverancier voert het salderen uit op de jaarlijkse energierekening.

Salderingsregeling in de wet

De salderingsregeling is onderdeel van de Elektriciteitswet artikel 31c.  De energieleverancier moet de teruglevering van elektriciteit op dit moment nog onbeperkt salderen met je elektriciteitsverbruik. Is de teruglevering hoger dan het verbruik uit het elektriciteitsnet, dan ontvang je voor dit gedeelte nog een “redelijke” vergoeding. Deze vergoeding is bij elke energieleverancier anders en is vaak een percentage van de inkoopsprijs van elektriciteit.

Salderen stopt in 2031

De salderingsregeling verdwijnt definitief vanaf 2031 en wordt vanaf 1 januari 2025 stapsgewijs afgebouwd. Eerder zou de afbouw van de salderingsregeling per 1 januari 2023 starten. Vanaf 2031 ontvang je dan alleen nog een vaste vergoeding voor de teruglevering van je zonnepanelen. De nieuwe terugleververgoeding stem je af met je energieleverancier.

Afbouw salderingsregeling 2022

Welke elektriciteitsmeter heb je nodig?

Het salderen van de teruglevering is niet afhankelijk van de elektriciteitsmeter. Of je nou een analoge, conventionele digitale of een slimme digitale meter hebt, maakt dus niets uit. Onderaan de streep van je jaarafrekening ontvang je altijd dezelfde vergoeding.

Dubbeltarief

De elektriciteitswet zegt niets over hoe energieleveranciers het salderen moeten uitvoeren bij dubbeltarief. Een overschot aan teruglevering in het hoge tarief verrekent de energieleverancier meestal niet met het netverbruik in het lage tarief. Vraag dit voor de zekerheid na bij je energieleverancier.

Salderen bij 1-fase of 3-fase

Voor het salderen maakt het niet uit of je de zonnepanelen op 1-fase of 3-fase aansluit. Alle elektriciteitsmeters verrekenen de teruglevering en verbruik over de 3-fasen met elkaar. Daarna laat het telwerk van de elektriciteitsmeter óf teruglevering óf netverbruik zien. Via de P1-poort van de slimme meter kan je via randapparatuur wel inzicht krijgen in het verbruik en de teruglevering per fase.

Welke subsidies zijn er nog meer?

Playlist: Video over salderen

  • Nuttige pagina?
  • 567   0