Regeling Waardevermeering

De Subsidie Waardevermeerdering is opengesteld sinds april 2017 en loopt tot 1 april 2022. Ben je huiseigenaar, woon je in het aardbevingsgebied en heb je aardbevingsschade aan je woning dan kom je mogelijk in aanmerking voor deze duurzaamheidssubsidie.

Subsidie Waardevermeerdering

Voor huiseigenaren met aardbevingsschade aan hun woning van minimaal 1000 euro er een eenmalige subsidie beschikbaar. Het uitgekeerde subsidiebedrag van maximaal 4000 euro mag je inzetten voor energiebesparende of energieopwekkende maatregelen aan je woning. De Subsidie Waardevermeerdering is opgesteld voor schade door bodembeweging, als gevolg van de gaswinning in het Groninger gasveld, ongeachte de locatie.

Regels en voorwaarden

Je hebt nog niet eerder gebruik gemaakt van de Waardevermeerdering die voor 2017 liep op je huidige adres. Je hebt erkende aardbevingsschade van minimaal 1000 euro en bent in het bezit van één van de onderstaande bewijsstukken:

  1. Een besluitbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of Instituut Mijnbouwschade Groningen, waarin staat dat je tenminste 1000 euro erkende schade hebt, die is erkend op of na 19 maart 2018;
  2. Een besluitbrief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen dat je hebt ontvangen nadat je akkoord bent gegaan met de stuwmeerregeling;
  3. Een aanbiedingsbrief “oude schademelding” van de Nederlandse Aardolie Maatschappij met minimaal 1000 euro erkende schade;
  4. Een uitspraak van een rechter of de Arbiter Bodembeweging waarin is vastgesteld dat de schade van tenminste 1000 euro (categorie a of b) is erkend door bodembeweging als gevolg van gaswinning, op of na 1 januari 2016;
  5. Een schaderapport (in opdracht) van het Centrum Veilig Wonen dat aantoont dat er sprake is van erkende aardbevingsschade (categorie a of b) van tenminste 1000 euro, erkend op of na 1 januari 2016;
  6. Een schaderapport (in opdracht) van de Nederlandse Aardolie Maatschappij waarin is vastgesteld dat de schade, erkend op of na 1 januari 2016, het gevolg is van bodembeweging door gaswinning en minstens 1000 euro bedraagt (categorie a of b).

Vraag subsidie aan

Sinds 3 april 2017 is het mogelijk om subsidie aan te vragen via het subsidieloket van SNN. Dit kan nog tot en met uiterlijk 31 maart 2022, tenzij het budget eerder uitgeput is. Het SNN meldt op haar website dat ze verwachten dat het budget in oktober 2021 op is.

Subsidie voor isolatie
subsidie op warmtepomp of zonneboiler

Video Subsidie Waardevermeerdering

  • Nuttige pagina?
  • 4   0