energie-opslag-batterij
Opslag van de elektriciteit die u zelf met uw zonnepanelen opwekt, is op dit moment niet vanzelfsprekend. De behoefte hieraan groeit echter wel. Op dit moment zijn de producten voor energieopslag nog schaars.

Onafhankelijk van het netwerk

Geen last meer van de energieleverancier of netbeheerder. Dat lijkt de ideale situatie, maar helaas is dat in Nederland niet helemaal mogelijk. Deskundigen hebben berekend, dat onafhankelijkheid van het elektriciteitsnet voor maximaal 80 procent kan.

Nul op de meter-woning

Een NOM-woning is hier een goed voorbeeld van. Dit soort woningen hebben voor de warmtevoorziening een warmtepomp. Deze vervangt de gasaansluiting. Nadeel van een warmtepomp is dat deze veel elektriciteit nodig heeft. Als de warmtepomp in storing treedt, dan stopt ook de warmtevoorziening, omdat immers geen gasaansluiting meer is. Bij NOM-woningen worden daarom vaak veel zonnepanelen geplaatst, om de hogere elektriciteitsvraag op te vangen. De woning wekt net zoveel energie op, als deze nodig heeft en wordt daar energieneutraal genoemd.

Seizoensoverbrugging

Op dit moment zijn er nog geen producten op de markt die ervoor zorgen dat de elektriciteit die in de zomer teveel wordt opgewekt, mee kan worden genomen naar de winterperiode. De verwachting is dat de ontwikkeling van methoden voor elektriciteit op te slaan versneld zal worden, zodra de salderingsregeling verdwijnt.

Manieren van energie op slaan

De ontwikkeling van energieopslag staat echter niet stil. De thuisbatterij of thuisaccu zijn producten die nu al verkrijgbaar zijn. Daarnaast kan elektriciteit (in de toekomst) ook opgeslagen worden in de elektrische auto of middels waterstof. Deze ontwikkelingen staan echter nog in de kinderschoenen.

Energie opslag met een thuisbatterij of thuisaccu

Energie opslag door middel van waterstof

Energie opslag met de elektrische auto

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: