Zuivere terugleveraansluiting zuivere teruglevering

Een aansluiting voor zuivere teruglevering is een speciale aansluiting voor elektriciteitsopwekkers, meestal zijn dit zonnepanelen of een windmolen. Voor deelname aan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een zuivere terugleveraansluiting noodzakelijk.

Wat is zuivere teruglevering?

Bij zuivere teruglevering zijn de zonnepanelen of is de windmolen direct aangesloten op de meter, zonder tussenkomst van een verdeelinrichting (groepenkast). De opgewekte elektriciteit wordt op deze manier direct teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De totale opwekking is dan gelijk aan de teruglevering.

Zuivere terugleveraansluiting

Alleen energiecoöperaties en VVE’s kunnen een zuivere terugleveraansluiting aanvragen. De zonnepanelen of de windmolen worden dus rechtstreeks op deze aansluiting aangesloten. Buiten het energieverbruik van de omvormer mag er geen andere vorm van elektriciteitsverbruik op deze aansluiting zijn. De zuivere terugleveraansluiting is nodig voor krijgen van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Voor energiecoöperaties en Vve’s is sinds 1 april 2021 subsidie beschikbaar vanuit de SCE als zij met zonnepanelen, windenergie op land of waterkracht energie opwekken. De looptijd van deze subsidie is 15 jaar. De RVO voert deze subsidieregeling uit en keert per opgewekte kWh een subsidiebedrag uit aan de energiecoöperatie of Vve. Leden van de energiecoöperatie of Vve ontvangen het vooraf afgesproken bedrag van de energiecoöperatie of Vve.

Vaste en jaarlijkse kosten

De vaste kosten van een zuivere terugleveraansluiting liggen tussen de 800 tot 1500 euro, afhankelijk van de situatie en welke netbeheerder je hebt. Naast deze vaste kosten rekent de netbeheerder ook jaarlijkse kosten voor een zuivere terugleveraansluiting. Deze jaarlijkse netwerkkosten liggen tussen de 80 en 100 euro en zijn beduidend lager dan bij een normale aansluiting. Vraag de exacte kosten op bij je eigen netbeheerder. Zoek hier je netbeheerder.

Zuivere terugleveraansluiting aanvragen

Een zuivere terugleveraansluiting vraag je aan op mijnaansluiting.nl

Een virtuele aansluiting is misschien ook interessant

  • Nuttige pagina?
  • 4   0