installatievoorwaarden-zonnepanelen
De netbeheerder is verantwoordelijk voor een stabiel elektriciteitsnet. Met de opkomst van zonnepanelen is het belangrijk dat de installatievoorwaarden goed toegepast worden om een storing op de omvormer te voorkomen.

Storing op de omvormer voorkomen

Om vervelende storingen op de omvormer te voorkomen dient u (of uw installateur) een aantal maatregelen te nemen tijdens het installeren van zonnepanelen.

Meld de zonnepanelen in een zo’n vroeg mogelijk stadium (na bestelling) aan op Energieleveren.nl. De melding zorgt ervoor dat het vermogen dat u gaat plaatsen bij de netbeheerder bekend is.

Waarom aanmelden?

De zonnepanelen hebben direct invloed op de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Om te kunnen garanderen dat u probleemloos energie kunt blijven opwekken, terugleveren en gebruiken is de aanmelding van zonnepanelen belangrijk. Zo kan de netbeheerder vervelende storingen voorkomen. Het aanmelden van de zonnepanelen bij de netbeheerder is verplicht (Netcode artikel 2.1.5.1.).

Scheefvoeding voorkomen

Symmetrisch aansluiten is belangrijk bij het installeren van zonnepanelen. Dit houdt in, dat het vermogen van de zonnepanelen gelijkmatig verdeeld moet worden over de fasen. Als de zonnepanelen op 1-fase worden aangesloten dan geniet de voorkeur deze op de fase met de laagste spanning aan te sluiten.

Maximaal 5000 Wattpiek op een 1-fase aansluiting

Op een 1-fase aansluiting mag maximaal 5000 Wattpiek aangesloten worden. Als er meer vermogen geplaatst wordt, dient u de aansluiting uit te breiden (verzwaren) naar meerdere fasen. In de praktijk is dit altijd een 3-fase aansluiting. Het voorkomen van scheefvoeding is verplicht (Netcode art. 2.2.1.8). Uw netbeheerder behoudt het recht om te eisen dat de zonnepanelen anders wordt geïnstalleerd of verdeeld over de fasen (Netcode 2.1.1.1).

Faseverdeling bij huisaansluitingen

De kabel tussen de verdeelinrichting en de omvormer moet een voldoende grote doorsnede hebben. Dit voorkomt een hogere spanning, waardoor de omvormer eerder uitschakelt (NEN1010 & NPR 5310). Het is wenselijk om de spanningsval tussen hoofdverdeelinrichting en omvormer te beperken tot 1 procent.

De omvormer moet afschakelen bij een maximale spanning van 253 Volt. Het komt voor dat de spanningsbeveiliging van omvormers lager afgesteld staan, op bijvoorbeeld 245 Volt. U mag, zonder toestemming van de netbeheerder, de spanningsbeveiliging van de omvormer ophogen tot maximaal 253 Volt.

Het aarden van zonnepanelen is in Nederland, als u een transformatorloze omvormer plaatst, verplicht gesteld sinds januari 2015. Ook als het systeem in de nabijheid van een bliksemveiligheidsinstallatie ligt, is aarden verplicht. Daarnaast wordt het aarden van zonnepanelen sterk aangeraden, omdat er bij aanraking een schrikreactie kan ontstaan. Bij werkzaamheden op schuine daken kan hierdoor een levensbedreigende situatie ontstaan. Bij CIS (dunne film) zonnepanelen wordt aarding ook geadviseerd vanuit efficiëntie oogpunt. Hierdoor wordt namelijk de degradatie (afname van opbrengst) vertraagd.

In onderstaande tabel worden de eisen vanuit de netbeheerder gesteld ten aanzien van het overdrachtspunt. De categorien benoemt in de tabel hebben betrekking tot de eindgroep (binnen-installatie)

OntwerpeisCategorie t/m 3x16ACategorie groter dan 3x16A
Meldingsplicht bij netbeheerderAchteraf / vooraf *Vooraf
Spanningsbeveiliging omvormer (bovengrens)110% (253 Volt) bij 2 sec110% (244 Volt) bij 2 sec
Spanningsbeveiliging omvormer (ondergrens)80% (184 Volt) bij 2 sec80% (184 Volt) bij 2 sec
FrequentieUit bij < 48Hz of > 51 HzUit bij < 48Hz of > 51 Hz
Symmetrisch verdelen omvormers over fasenVoorkeurVerplicht
Selectiviteit eindgroep - aansluitingVolgens NEN 1010 (NPR 5310)Volgens NEN 1010 (NPR 5310)

* Individuele gevallen kunnen achteraf worden gemeld. Wanneer het gaat om grootschalige toepassing van PV in de categorie t/m 3x16A,
moet dat vooraf worden gemeld. Zie voor nadere eisen aan de PV-installatie de NEN1010 (Elektrische installatie laagspanning) en de NPR 5310 (Nederlandse Praktijklijn bij NEN1010).

Eisen rondom de aansluiting

De aansluiting in uw meterkast moet voldoende capaciteit (amperage) hebben om de opgewekte stroom te transporteren. De maximale capaciteit (uitgedrukt in Ampère of VA) is afhankelijk van het type aansluiting. Onderstaande tabel geeft de maximaal toelaatbare waarden.

AansluitwaardeMaximale capaciteit per fase, in AmpèreMaximale capaciteit per fase, in VA
1 x 25A25 Ampère5.000 VA
1x35A / 40A40 Ampère5.000 VA
3 x 25A25 Ampère5.750 VA
3x35A / 40A40 Ampère9.200 VA
3 x 50A50 Ampère11.500 VA
3 x 63A63 Ampère14.500 VA
3 x 80A80 Ampère18.400 VA

Opmerking over bovenstaande tabel

  • Bij een 3-fase aansluiting moet het totaal geplaatst vermogen (vanaf 5000 Wattpiek) evenredig verdeeld worden over alle fasen.
  • Bij een 1-fase aansluiting is een maximaal vermogen van 5000 Wattpiek toegestaan, ter voorkoming van scheefvoeding.
  • In de tabel is de maximale waarde per fase gegeven. Deze limiet zal in de praktijk het eerst bereikt worden (en niet de genoemde totale aansluitcapaciteit voor alle drie de fasen)
  • De capaciteit van zonnepanelen wordt vaak uitgedrukt in Wattpiek. Deze waarde komt in de praktijk overeen met de in bovenstaande tabel genoemde capaciteit “VA”.
  • In de tabel staan de meest voorkomende aansluitwaarden. Per netwerkbedrijf kunnen afwijkende typen voorkomen.

Heeft u twijfels of wilt u meer informatie over de gestelde eisen rondom de aansluiting in combinatie met zonnepanelen (of een andere productie-installatie). Neem dan contact op met uw netbeheerder.

Storingen op de omvormer melden

Heeft u of uw installateur bovenstaande acties allemaal ondernomen, maar heeft u nog steeds last van een netstoring op de omvormer? Neemt dan contact op met onze storingsdienst via telefoonnummer 0800 – 9009. Vraag uw installateur naar de gemeten spanning die op de omvormer binnenkomt, deze heeft u nodig bij het melden van de storing.

Zuivere teruglevering en extra allocatiepunten

Een zuivere terugleveraansluiting (ZTL) of extra allocatiepunt (virtuele aansluiting) zijn uitzonderingen op de standaard aansluitingen die bij de netbeheerder kunnen worden aangevraagd.

Een erkende installateur van zonnepanelen herkent u aan deze keurmerken

logo_uneto-vniUNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. Het keurmerk bundelt de belangen van grote, middelgrote en kleine ondernemingen die in de brede zin actief zijn in alle installatiedisciplines en gerelateerde technische detailhandel. Aangesloten bedrijven houden zich aan de veiligheidsvoorschriften en regelgeving zoals beschreven in bijvoorbeeld de NEN1010.

Logo-EcoNedEcoNed is het groene label van ElektroNed, een proactief samenwerkingsverband van ruim 40 excellerende elektrotechnische bedrijven, verspreid over heel Nederland. Deze installatiebedrijven bieden u een totaalpakket aan elektrotechnische diensten en oplossingen als het gaat om duurzame energietechnieken: zonnepanelen (PV-installaties), zonnecollectoren, combinatiesystemen (PVT), e-laadpalen, energiemonitoring en decentrale opslag van energie. De installateur (of een consortium van meerdere installateurs) verzorgt hierbij het gehele traject: advies, installatie, subsidieaanvraag, informatie over financieringsmogelijkheden en eventuele bouwvergunningen. Zo heeft u als klant één aanspreekpunt voor al uw eco-energietoepassingen. U kunt bij ons terecht voor zowel kleine als grootschalige projecten. Ook geeft de installateur u advies over hoe u op een duurzame wijze om kunt gaan met uw energieverbruik.

Logo kvINLKwaliteit aantonen: dat is de essentie van de KvINL. Voor opdrachtgevers belangrijk want een kwaliteitslabel (erkenning of certificaat) schept vertrouwen en geeft zekerheid dat het installatiewerk veilig en deskundig wordt uitgevoerd. Voor installateurs is een kwaliteitslabel essentieel om zich in de markt te onderscheiden als vakman en technisch specialist en zich te profileren met een professioneel imago. Een kwaliteitslabel toont ook aan dat de installateur veel belang hecht aan kwaliteit van de interne werkprocessen en hoogstaande kwaliteit van het installatiewerk.

Sterkin KeurmerkSterkin is een onafhankelijk keurmerk dat de aanleg van veilige installaties wil bevorderen. Als onafhankelijk keurmerk beheert Sterkin de erkenningsregelingen voor elektrotechnische, gastechnische, en waterinstallaties. Ook installateurs van duurzame energie installaties worden door Sterkin beheert.

U wilt de zekerheid dat uw investering voor zonnepanelen goed voor elkaar is. Een leverancier die is aangesloten bij SGZE biedt u die zekerheid. Aangesloten leveranciers hebben minimaal een jaar ervaring met het leveren en installeren van zonnepanelen, hebben aantoonbaar gemaakt dat ze hun financien op orde hebben en onderschrijven de voorwaarden die de stichting stelt aan haar leden. Als u een aangesloten leverancier inschakelt bent u verzekerd van het feit dat in geval van faillissement van de leverancier de stichting uw aanbetaling garandeert. U heeft dus geen financieel nadeel.

Niet alleen uw aanbetaling is gegarandeerd ook uw toekomstige garantieaanspraken worden door de stichting overgenomen. Mocht uw leverancier niet meer bestaan dan kunt u zich wenden tot de stichting. Zij zal op haar beurt een leverancier aanwijzen die uw garantie aanspraken zal afhandelen en oplossen. Om een dergelijke uitgebreide garantie te kunnen bieden dienen de aangesloten bedrijven aan strikte voorwaarden te voldoen. Kwaliteit, ervaring en financiele zekerheid zorgen ervoor dat u als eindklant zorgeloos kunt blijven genieten van uw zonne-energie systeem. De SGZE zorgt ervoor nu en in de toekomst.

Nederland werkt veiliger met VCA. Met ruim 1,5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is VCA dé standaard in veilig, gezond en duurzaam werken. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Het is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie 25 jaar aan kennis en ervaring hebben gebundeld. Met een VCA-certificaat legt u de basis om iedere dag weer veilig en gezond aan de slag te gaan.

ZonnekeurlogoOp initiatief van Holland Solar is een kwaliteitssysteem ontwikkeld om kennis en kunde op het gebied van zonnestroom en zonnewarmte te kunnen borgen. Het doel is om bedrijven die installatietechnisch of bouwkundig betrokken zijn bij het verkopen, ontwerpen, monteren en beheren van zonne-energiesystemen een goede basis te geven om zonne-energie systemen van hoge kwaliteit te kunnen realiseren en dat vervolgens ook aan te tonen met het keurmerk. De stichting Duurzame Energie Prestatie Keur (DEPK) is opgericht op initiatief van de Duurzame Energie koepel en Holland Solar ism UNETO-VNI, SEI en RVO. De doelstelling van de stichting is het beheren van kwaliteitskeurmerken op het gebied van duurzame energie producten en diensten.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: