aardwarmte

In de aarde zit warmte. Deze aardwarmte gebruiken om zelf energie te produceren is duurzaam en efficiënt. Geothermie, zoals aardwarmte ook wel wordt genoemd, kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld de verwarming of verkoeling van een woningen of kantoren.

Geothermie en aardwarmte

Grootschalige toepassing komt in Nederland nog weinig voor.

Geothermie en aardwarmte

Aardwarmte kan grootschalig toegepast worden als warmtebron voor wijken of industrie. Aardwarmte ontstaat in de kern van de aarde op zéér grote diepte. Het grondwater wordt (vanaf 500 meter) opgepompt en gebruikt als warmtebron. Afgekoeld water gaat terug in de grond en kan later weer worden gebruikt. Aardwarmte is niet hetzelfde als het toepassen van een (particuliere) warmtepomp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van bodemwarmte (tot 100 meter) of water in de aardbodem tot 300 meter. Het grootste voordeel van geothermie is, dat deze warmtebron niet seizoensgebonden is en onuitputtelijk.

Aardwarmte in Nederland

In Nederland bestaan ongeveer 20 conventionele aardwarmteputten met een diepte van 2,3 kilometer. Deze leveren zo’n 20 MW aan energie op. De eerste boring naar extra diepe aardwarmte (4 km) in Nederland bood geen perspectief. Diepere putten leveren meer warmte op. In Nederland is geothermie lastig toe te passen, omdat alleen uit diepere lagen warmte kan worden gewonnen.

Past aardwarmte binnen ons klimaatbeleid?

Geothermie past goed binnen het huidige klimaatbeleid dat Nederland nastreeft. Deze manier van verwarmen stoot nauwelijks CO2 of andere schadelijke broeikasgassen uit en is bij uitstek geschikt om aardgas te vervangen. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) noemt deze vorm van warmtewinning zelfs de enige  realistische optie voor grootschalige verduurzaming van de warmtevoorziening van de Nederlandse industrie. Een aantal aardwarmteprojecten in Nederland worden ondersteunt door RVO. In 2020 wil de overheid 11 petajoule (pj) produceren uit warmte. Dit is goed voor de warmtevoorziening van 1,6 miljoen huishoudens.

Bron: Nationale Energie Atlas (2018)
zelf een warmtepomp installeren
  • Nuttige pagina?
  • 7   6