Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst. Het grootste deel van de Nederlandse elektriciteit komt nog steeds uit fossiele energiebronnen, maar het aandeel uit hernieuwbare bronnen stijgt hard. Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en aardwarmte. Andere energiebronnen zijn kernenergie, thoriumenergie en biomassa. Over deze vormen van energie is veel maatschappelijke discussie.

Zonne-energie

Zonne-energie is misschien wel de schoonste vorm van hernieuwbare energie. De laatste jaren is zelf energie opwekken met zonne-energie ook enorm in populariteit toegenomen. Zonne-energie kan je gebruiken voor het verwarmen of voor het opwekken van elektriciteit. Binnen de energietransitie in Nederland is zonne-energie één van de belangrijkste hernieuwbare bronnen. Meer over zonne-energie.

Windenergie

Windenergie is een hele schone vorm van energie en wekken we op met behulp van een windturbine. Deze zijn er in allerlei soorten en maten, maar de bekendste zijn natuurlijk de grote windmolens langs de kust of in grote landelijke gebieden. Ook rijzen er steeds meer (en grotere) windparken op zee. Windenergie is op dit moment de belangrijkste hernieuwbare bron in Nederland. Meer over windenergie.

Aardwarmte of geothermie

In de aarde zit warmte die we kunnen gebruiken om zelf energie te produceren. Aardwarmte of geothermie is een schone, maar ook hele dure vorm van hernieuwbare energie en wordt meestal gebruikt voor het verwarmen of verkoelen van grote gebouwen of industrie. Geothermie wordt in Nederland maar mondjesmaat toegepast en vormt niet een hele belangrijke energiebron binnen de energietransitie. Meer over geothermie.

Waterkracht

Energie uit waterkracht wordt opgewekt door gebruik te maken grote hoogteverschillen. In Nederland komen deze hoogteverschillen nauwelijks voor, maar er staan wel 4 waterkrachtcentrales met een totaal vermogen van 36,8 MW in Nederland. Ook getijdenenergie is een vorm van waterkracht, maar hier wordt alleen nog maar mee geëxperimenteerd. Meer over getijdenenergie.

Kernenergie

Kernenergie is eigenlijk een heel schone energiebron als het gaat om de uitstoot van CO2 tijdens de productie. Toch wordt kernenergie in Nederland niet grootschalig ingezet. Al jarenlang is er een verhitte discussie over het duurzame karakter van kernenergie. Dit komt vooral door het radioactieve afval dat kernenergie oplevert. Deze moet jarenlang bewaard worden, voordat dit niet meer radioactief is. Kernenergie zou een belangrijke energiebron kunnen zijn binnen de energietransitie op de lange termijn richting 2050. Meer over kernenergie.

Thoriumenergie

Thorium is voor veel mensen dé oplossing voor het toekomstige energievraagstuk. Het is een schone energiebron, goedkoop en het radioactieve afval is vele malen minder schadelijk en hoeft minder lang bewaard te worden als dat van kernenergie. Toch bestaat er geen thoriumreactor en wordt deze vorm van energie nergens ter wereld ingezet. Voor de komende 10 jaar is thorium (net als kernenergie) geen oplossing voor het energievraagstuk binnen de energietransitie. Meer over thoriumenergie.

Biomassa

En dan hebben we nog biomassa. Een groot aandeel hernieuwbare energie in Nederland is afkomstig uit biomassa. Toch wordt biomassa, terecht of niet terecht, steeds minder vaak als hernieuwbare energiebron betiteld. Dit komt vooral omdat er veel vraagtekens zijn of de herkomst van houtige biomassa. Dit levert meteen een probleem op voor de Nederlandse overheid, omdat zonder biomassa de klimaatdoelen nog verder uit het zicht raken. Meer over biomassa.

Productie hernieuwbare energie

De belangrijkste hernieuwbare energiebron in Nederland is windenergie. In 2020 was windenergie goed voor 12,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in ons land en ongeveer de helft van de hernieuwbare energieproductie. In 2010 was biomassa de belangrijkste “hernieuwbare” bron, maar deze wordt vermoedelijk in 2021 voorbij gestreefd door zonne-energie. De productie uit biomassa was vorig jaar 8,8 TWh en uit zonne-energie 8,2 TWh. Windenergie is dus de belangrijkste hernieuwbare bron met 15,3 TWh. Het percentage hernieuwbare energie ten opzichte van de totale energieproductie in Nederland is 26,3 procent, maar dit is inclusief biomassa. Zonder biomassa is dit 20 procent.

2020-productie-hernieuwbare-energie-nl
Bron: CBS