Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst. Het grootste deel van de Nederlandse elektriciteit komt nog steeds uit fossiele energiebronnen, maar het aandeel uit hernieuwbare bronnen stijgt hard. Hernieuwbare energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en aardwarmte. Over de hernieuwbaarheid van kernenergie, thoriumenergie en biomassa bestaat de nodige discussie.

Zonne-energie

Zonne-energie misschien wel de schoonste vorm van hernieuwbare energie. De laatste jaren is zelf energie opwekken met zonne-energie ook enorm in populariteit toegenomen. Zonne-energie kan je gebruiken voor het verwarmen of voor het opwekken van elektriciteit. Binnen de energietransitie in Nederland is zonne-energie één van de belangrijkste hernieuwbare bronnen. Meer over zonne-energie.

Windenergie

Windenergie is hele schone vorm van energie en wekken we op met behulp van een windturbine. Deze zijn er in allerlei soorten en maten, maar de bekendste zijn natuurlijk de grote windmolens langs de kust of in grote landelijke gebieden. Ook rijzen er steeds meer (en grotere) windparken op zee. Windenergie is op dit moment de belangrijkste hernieuwbare bron in Nederland. Meer over windenergie.

Aardwarmte of geothermie

In de aarde zit warmte die wel kunnen gebruiken om zelf energie te produceren. Aardwarmte of geothermie is een schone, maar dure vorm van hernieuwbare energie en wordt meestal gebruikt voor het verwarmen of verkoelen van grote gebouwen of industrie. Geothermie wordt in Nederland maar mondjesmaat toegepast en vormt niet een hele belangrijke energiebron. Meer over geothermie.

Waterkracht

Energie uit waterkracht wordt opgewekt door gebruik te maken grote hoogteverschillen. In Nederland komen deze hoogteverschillen nauwelijks voor, maar er staan wel 4 waterkrachtcentrales met een totaal vermogen van 36,8 MW in Nederland. Ook getijdenenergie is een vorm van waterkracht, maar hier wordt alleen nog maar mee geëxperimenteerd.

Productie hernieuwbare energie

De belangrijkste hernieuwbare energiebron in Nederland is windenergie. In 2020 was windenergie goed voor 12,5 procent van de totale elektriciteitsproductie in ons land en ongeveer de helft van de hernieuwbare energieproductie. In 2010 was biomassa de belangrijkste “hernieuwbare” bron, maar deze wordt vermoedelijk in 2021 voorbij gestreefd door zonne-energie. De productie uit biomassa was vorig jaar 8,8 TWh en uit zonne-energie 8,2 TWh. Windenergie is dus de belangrijkste hernieuwbare bron met 15,3 TWh. Het percentage hernieuwbare energie ten opzichte van de totale energieproductie in Nederland is 26,3 procent, maar dit is inclusief biomassa. Zonder biomassa is dit 20 procent.

Hernieuwbare energie in Nederland 2020
Bron: CBS