Windenergie

Windenergie is onuitputtelijk. Gebruik van windenergie zorgt voor vermindering van de CO2-uitstoot. Nederland is als vlak land zéér geschikt voor opwekking van energie uit windkracht. In Nederland zijn zowel windparken op land als windparken op zee in gebruik. De Nederlandse overheid mikt vooral op windenergie, als belangrijkste hernieuwbare bron, om de klimaatdoelstellingen te halen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord.

Windenergie op zee

Bestaande windparken

In Nederland zijn op dit moment 4 Windparken op Zee actief. Veruit de grootste van deze 4, is windpark Gemini met 150 windmolens. Deze werd in 2017 in gebruik genomen en heeft een totaal vermogen van 600 MW. De 4 windparken hebben een gezamenlijk vermogen van 957 MW.

Windparken in aanbouw

Voor 2023 wil de overheid nog 5 windparken met een totaal vermogen van 2,96 GW. Het totaal vermogen windenergie op zee moet dan gestegen zijn naar 3,92 Gigawatt (GW). De te realiseren windparken zijn onderdeel van de klimaatafspraken uit het Klimaatakkoord (voorheen Energieakkoord), waarin is afgesproken dat 16% van de Nederlandse energieverbruik uit hernieuwbare bronnen moet zijn. Wind op Zee is goed voor 3,3% van ons energieverbruik.

Windpark in voorbereiding

Nog 4 andere grote windparken zijn in voorbereiding. De verwachting is dat deze in 2030 worden opgeleverd. De totale capaciteit van deze windpark is 6,8 GW. Het totale vermogen van Wind op Zee zou in 2030 dan 10,72 GW zijn en goed voor 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van ons elektriciteitsverbruik.

Andere soorten windenergie

Wind op land

In Nederland zijn er tal van windparken met windturbines die energie opwekken. Op dit moment staan er in Nederland ongeveer 4500 windmolens met een gezamenlijk vermogen van 4,73 GW. Als alle geplande Wind op Land projecten uitgevoerd worden kan dit in 2023 uitgroeien naar 7,2 GW. Wind op land is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor het behalen van de Parijse klimaatdoelen in Nederland.

De meeste Windenergie op Land zit in Flevoland, maar liefst 1,2 GW aan vermogen in 2020. Zuid-Holland staat op een keurige 2e plek met bijna 700 MW. Als alle geplande projecten doorgaan dan neemt de provincie Groningen deze plek eind 2020 over met bijna 900 MW.

Overzicht doelstelling Wind op Land (per provincie)

Windenergie op Land

Zelf windenergie opwekken

Met een windmolen of windturbine wordt windkracht omgezet in energie (elektriciteit). Voor particulieren zijn er mini en kleine windmolens. Een mini windmolen heeft meestal een vermogen tot maximaal 5 KW. De kleine windmolen hebben een vermogen van 10, 15 of 25 KW. Toch komen deze windmolens in Nederland weinig voor, omdat de terugverdientijd lang is. Zelf mét subsidie. Particulieren verkiezen daarom vaak zonnepanelen boven een windmolen.

Meer over windmolens

Beleggen in windobligaties of winddelen

Door te investeren via crowdfunding of energiecoöperaties kun je eigenaar worden van een “stukje windmolen”. Je koopt dan een aandeel in de windmolen en profiteert daarmee van de opbrengst die de windmolen levert. Op deze manier hoef je niet zelf een windmolen te plaatsen, maar wek je wel duurzame energie op. Daarnaast bespaar je ook nog eens het nodige in de portemonnee. Beleggen in windenergie is niet risicoloos. Lees daarom altijd goed alle documentatie door.

Zelf windenergie opwekken met een kleine windmolen

Playlist: Video's over windenergie

  • Nuttige pagina?
  • 4   0