hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is de energie van de toekomst. Het grootste deel van de Nederlandse elektriciteit komt nog steeds uit fossiele energiebronnen, maar het aandeel uit hernieuwbare bronnen stijgt de laatste jaren hard. Voorbeelden van hernieuwbare energiebronnen zijn zonne-energie, windenergie, waterkracht en aardwarmte. Andere duurzame(re) energiebronnen zijn kernenergie, thoriumenergie en biomassa.

Wat is hernieuwbare energie?

Hernieuwbare energie komt uit natuurlijke bronnen, zoals wind, waterkracht, zon, bodem en lucht. Deze energiebronnen vullen zichzelf constant weer aan.

Zonne-energie

Zonne-energie is misschien wel de schoonste vorm van hernieuwbare energie. De laatste jaren is zelf energie opwekken met zonne-energie ook enorm in populariteit toegenomen. Zonne-energie kan je gebruiken voor het verwarmen of voor het opwekken van elektriciteit. Binnen de energietransitie in Nederland is zonne-energie één van de belangrijkste hernieuwbare bronnen. Meer over zonne-energie.

Windenergie

Windenergie is een hele schone vorm van energie en wekken we op met behulp van een windturbine. Deze zijn er in allerlei soorten en maten, maar de bekendste zijn natuurlijk de grote windmolens langs de kust of in grote landelijke gebieden. Ook rijzen er steeds meer (en grotere) windparken op zee. Windenergie is op dit moment de belangrijkste hernieuwbare bron in Nederland. Meer over windenergie.

Aardwarmte of geothermie

In de aarde zit warmte die we kunnen gebruiken om zelf energie te produceren. Aardwarmte of geothermie is een schone, maar ook hele dure vorm van hernieuwbare energie en wordt meestal gebruikt voor het verwarmen of verkoelen van grote gebouwen of industrie. Geothermie wordt in Nederland maar mondjesmaat toegepast en vormt niet een hele belangrijke energiebron binnen de energietransitie. Meer over geothermie.

Aquathermie

Aquathermie is de verzamelterm voor het verwarmen en koelen met water. Met aquathermie is het mogelijk koude en warmte te krijgen uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Het warme water is dus de warmtebron. Meer over aquathermie.

Waterkracht

Energie uit waterkracht wordt opgewekt door gebruik te maken grote hoogteverschillen. In Nederland komen deze hoogteverschillen nauwelijks voor, maar er staan wel 4 waterkrachtcentrales met een totaal vermogen van 36,8 MW in Nederland. Ook getijdenenergie is een vorm van waterkracht, maar hier wordt alleen nog maar mee geëxperimenteerd. Meer over getijdenenergie.

Hernieuwbare energieproductie

De belangrijkste hernieuwbare energiebron in Nederland is windenergie. In 2020 was windenergie goed voor 8,9 procent van de totale energieproductie in ons land en voor ongeveer de helft van alle productie hernieuwbare energie. In 2010 was biomassa nog de belangrijkste “hernieuwbare” bron, maar deze energiebron wordt steeds minder vaak als hernieuwbare energiebron bestempeld.

energieproductie uit hernieuwbare bronnen

Hernieuwbare energie groeit

Het percentage hernieuwbare energie ten opzichte van de totale energieproductie in Nederland was in 2020 ongeveer 23 procent, maar dit is dus inclusief biomassa. Met kernenergie daarbij is dat zelfs 25 procent, maar zonder biomassa en kernenergie is dat slechts 14 procent.

energieproductie Nederland 2022

Dit zijn duurzame energiebronnen

Dit zijn fossiele energiebronnen

  • Nuttige pagina?
  • 15   0