Ook warmte kan omgezet worden in energie of elektriciteit. Bij de productie van elektriciteit uit fossiele brandstoffen of biomassa komt ook altijd een grote hoeveelheid restwarmte vrij. Deze warmte kan ingezet worden voor verwarming van huizen of bedrijven, maar kan ook weer omgezet worden in elektriciteit. Deze manier van opwekking van energie noemen we warmtekrachtkoppeling (WKK).Het gebruik van warmte om elektriciteit op te wekken is niet per definitie duurzaam of ‘groen’. Wel kan warmte op een efficiënte manier worden omgezet in elektriciteit, waardoor dit bijdraagt aan duurzaamheid omdat er minder CO2 wordt uitgestoten.

Meeste productie uit WKK’s

Ongeveer 40% van de in Nederland geproduceerde elektriciteit komt uit warmtekrachtkoppelingsinstallaties. Nederlands grootste warmtekrachtcentrale staat in Moerdijk. Naast de grootschalige opvang van warmtekracht, zijn er ook veel kleinschaliger initiatieven. Bijvoorbeeld in de industrie, glastuinbouw en het midden- en kleinbedrijf. Door het gebruik van WKK’s wordt elk jaar gemiddeld 3 miljard m2 aardgas bespaard, te vergelijken met het jaarlijks gasverbruik van 1,8 miljoen huishoudens. Ook voor particulieren is het mogelijk gebruik te maken van warmtekracht: via een HR-e ketel of micro WKK.

Zelf energie produceren uit warmtekracht?

Ga direct naar:

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: