Het grootste deel van de elektriciteit in Nederland wordt nog steeds opgewekt in elektriciteitscentrales. Deze centrales gebruiken fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en olie om elektriciteit te produceren. Deze fossiele brandstoffen zijn eindig en raken een keer op. Met het tempo waarop nu brandstof wordt gebruikt komt deze eindigheid steeds meer in zicht. Fossiele brandstoffen zijn ook schadelijk voor het milieu omdat verbranding ervan uitstoot van CO2 veroorzaakt. Hierdoor wamt de aarde steeds verder op, met gevolgen als een stijgende zeespiegel.

Energieakkoord

Om deze redenen moet er iets veranderen en wordt door verschillende partijen en overheid ingezet op de ontwikkeling van alternatieve, milieuvriendelijke en goedkopere energievormen. Waaronder energie die afkomstig is van bronnen zoals de zon, de wind en water. In Nederland is afgesproken om voor 2020 de uitstoot  van Co2 te verminderen met minimaal 14 procent. Inmiddels is dit percentage opgeschroefd naar 25 procent. Met de huidige maatregelen die het kabinet heeft ingezet lijkt slechts 17 procent Co2 vermindering haalbaar. Niet genoeg dus.

Fossiele centrales tegenover duurzame centrales

In Nederland staan 8 kolencentrales met een totaal vermogen van 4.539 Megawatt. Naast deze kolencentrales zijn er circa 50 gas- en afvalverbrandingscentrales in Nederland die samen ongeveer 16.796 Megawatt aan energie kunnen opwekken. Een aantal van deze fossiele brandstofcentrales zijn gesloten en vervangen voor waterkracht- of biomassacentrales. Op dit moment zijn er 7 biomassacentrales en 6 waterkrachtcentrales met een totaal vermogen van 182,05 Megawatt. Er daarom nog genoeg winst te behalen.

Kernenergie

In Nederland (Borssele) is ook een kerncentrale met een vermogen van 485 Megawatt. Deze kerncentrale is in 1973 opgeleverd en staat gepland om in 2033 te worden afgebroken. Kernenergie is niet alleen milieuvervuilend, maar brengt enorme veiligheidsrisico’s met zich mee. Een nieuwe vorm van kernenergie (Thorium) lijkt veelbelovender, omdat deze niet alleen veiliger is, maar geen uitstoot heeft van Co2.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: