Energie is grofweg in twee soorten te scheiden: Traditionele en duurzame energie. Traditionele energie (grijze stroom) wordt vaak gewonnen uit kolen, aardgas of aardolie. Duurzame energie (groene stroom) wordt opgewekt uit zonne-energie, windenergie, aardwarmte, warmtekracht en waterkracht.

Energie uit de zon

Zonne-energie is de meest duurzame energiebron. Er kan elektriciteit (zonnepanelen), maar ook warmte (zonneboilers) uit zonne-energie gehaald worden.

zonne-energie

Energie uit aardwarmte

Geothermie, zoals aardwarmte ook wel wordt genoemd, kan worden gebruikt voor de verwarming of koeling van een ruimte. Lees meer over aardwarmte als energiebron.

Energie uit de wind

Windenergie is onuitputtelijk. Nederland is als vlak land zeer geschikt voor opwekking van energie uit windkracht. In Nederland zijn zowel windparken op land als windparken op zee in gebruik, maar ook consumenten kunnen gebruik maken van windenergie.

Energie uit andere bronnen

Het grootste deel van de elektriciteit in Nederland wordt nog steeds opgewekt in elektriciteitscentrales. Deze centrales gebruiken fossiele brandstoffen zoals steenkool, aardgas en olie of biomassa om elektriciteit te produceren.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: