Thorium energie

Thorium energie is een schone vorm van energie, waarbij (nagenoeg) geen CO2 vrijkomt. Bij Thorium energie komt minder sterk radioactief afval vrij, dan bij kernenergie.

Oorsprong

In de jaren 70 ontwikkelde Alvin Weinberg niet alleen de kernreactor, maar ook de Thoriumreactor. President Nixon besloot echter volledig in te zetten op kernenergie. De ontwikkeling van Thorium kwam hiermee tot stilstand.

Over Thorium energie

Energie uit Thorium wordt gezien als veilig alternatief voor kernenergie. Thorium wordt gewonnen uit zand, steen en erts. Deze grondstoffen zijn over de hele wereld te vinden (vooral in India, Verenigde Staten en Australië). Een paar gram Thorium in combinatie met 1 kg zand kan al voor 40 jaar aan energie opleveren. Bij een Thoriumreactor vindt geen kernsmelting plaats, zoals bij een uraniumreactor (kernreactor) wel het geval is. Bij Thorium komt geen CO2 vrij.

Schematisch overzicht Thoriumreactor

Radioactief afval

De hoeveelheid restafval van een Thoriumreactor is 1000 keer kleiner en bevat het 500.000 keer minder zware metalen per geproduceerde kWh dan bij kernenergie het geval is. Toch ontstaat er wel langlevend radioactief afval (al is het gering), dat bewaard (of verwerkt) moet worden. Het grootste gedeelte van het afval is binnen 300 verminderd tot een zeer laag radioactief niveau.

Kernwapens

Alhoewel er geen plutonium vrijkomt bij Thoriumenergie, kan er wel kernwapenmateriaal gemaakt worden met het restafval. Dit is echter wel complexer dan met plutonium.

Onderzoek Thorium energie

De laatste jaren wordt Thorium weer serieus internationaal onderzocht als alternatieve energiebron. In Nederland vindt dit onderzoek naar de gesmolten zout generator plaats in de kernreactor van Petten. Het Nederlandse onderzoek loopt voorop in vergelijking met bijvoorbeeld China, dat ook onderzoek doet naar Thorium.

Thorium is helaas geen directe oplossing voor de klimaatplannen uit het Parijs akkoord, omdat het nog tientallen jaren duurt voordat er daadwerkelijk een operationele Thoriumcentrale is gebouwd. Als het op dit moment grootschalig zou worden ontwikkeld, dan staat er op z’n vroegst in 2050 een Thoriumcentrale in Nederland.

Video over Thorium energie

Srikumar Banerjee is een Indiaas nucleair wetenschapper metallurgisch ingenieur

Bron: Thorium to light up the world | Srikumar Banerjee | TEDxCERN
  • Nuttige pagina?
  • 1   0
Deel deze pagina!