Fossiele bronnen
Het grootste deel (76%) van de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt uit fossiele bronnen zoals: olie, kolen en aardgas. De totale Nederlandse elektriciteitsproductie was in 2019 ongeveer 121 miljard kWh. Goed voor 34,5 miljoen huishoudens. Het percentage dat wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen groeit wel steeds harder.

Aardgas

Nederland is in West-Europa de grootste producent van aardgas. De belangrijkste aardgasvelden liggen in de provincie Groningen. Het gebruik van aardgas stoot minder Co2 uit dan steenkool of olie. Nederland heeft 45 gascentrales verdeeld over het hele land. Naar verwachting is aardgas uit energiebron in 2080 uitgeput.

Steenkool

Ondanks dat Nederland wel kolenvoorraden heeft worden deze niet gewonnen, omdat dit te duur is. Nederland importeert daarom kolen uit China en de Verenigde Staten. Het grootste deel van de wereldwijde fossiele energievoorraad bestaat uit kolen. Het gebruik van kolen stoot veel Co2 en andere schadelijke stoffen uit, bijna 2 keer zo hoog als bij aardgas. In Nederland zijn nog 5 kolencentrales actief die uiterlijk in 2030 worden gesloten. Naar verluidt raakt kolen als energiebron pas over enkele honderden jaren uitgeput.

Aardolie

Aardolie wordt vooral als brand- en grondstof gebruikt voor industrie en vervoer. Ongeveer 60 procent van de wereldwijde olievoorraad bevinden zich in het Midden-Oosten. Nederland produceert 8 procent van de eigen oliebehoefte zelf. Naar verluidt raakt de wereldwijde olievoorraad in 2060 uitgeput.

Nederland haalt nog steeds de meeste elektriciteit uit aardgas, steenkool en overige fossiele bronnen. Fossiele bronnen zoals gas, olie en kolen zijn eindig en stoten Co2 uit. In 2050 wil de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele brandstoffen uitbannen en vervangen door volledig hernieuwbare energie.

Van aardgas naar steenkool

Nederland haalt nog steeds de meeste elektriciteit uit aardgas, steenkool en overige fossiele bronnen. De elektriciteitsproductie uit aardgas bereikte in 2010 een recordhoogte met 73,6 miljard kWh. In 2015 zakte de productie uit gas naar 45,9 miljard kWh. Hier tegenover stond een stijgende elektriciteitsproductie uit steenkool, van 21,9 miljard kWh in 2010 naar 39,5 miljard kWh in 2015. De elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen steeg in deze periode van 10 naar 13 miljard kWh.

En weer terug naar aardgas

Vanaf 2015 switchte de elektriciteitsproductie echter weer van steenkool naar het schonere aardgas. In 2019 werd er nog maar 17,4 miljard kWh geproduceerd uit steenkool. De verduurzaming is helemaal duidelijk zichtbaar gezien de enorme groei van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Deze steeg de laatste 5 jaar naar 22,4 miljard kWh en heeft de productie uit steen dus gepasseerd. De meeste elektriciteit wordt nog gewonnen uit aardgas, namelijk 71 miljard kWh.

fossiele bronnen

Bron: CBS

  • Nuttige pagina?
  • 4   1
Deel deze pagina!