Energie is grofweg in twee soorten te scheiden: fossiele en duurzame energie. Fossiele energie (grijze stroom) wordt vaak gewonnen uit kolen, aardgas of aardolie. Duurzame energie (groene stroom) wordt opgewekt uit energiebronnen zoals, zonne- en windenergie.

Zonne-energie

Zonne-energie is de meest duurzame energiebron. Er kan elektriciteit, maar ook warmte uit gehaald worden.

zonne-energie

Windenergie

Door grote windmolens en turbines wordt windenergie omgezet naar elektriciteit.

Waterkracht

Bij waterkracht wordt energie gehaald uit het niveauverschil van stromend (vallend) water.

Aardwarmte

Geothermie (aardwarmte) kan worden gebruikt voor de verwarming of verkoeling van een ruimte.

Kernenergie

Kernenergie wordt gewonnen uit de grondstof Uranium. Deze grondstof komt voor in rotsen, bodem en water.

Energie uit andere bronnen

Andere energiebronnen zijn steenkool, aardgas en olie en biomassa.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: