Energie is grofweg in twee soorten te scheiden: fossiele en duurzame energie. Fossiele energie (grijze stroom) wordt vaak gewonnen uit kolen, aardgas of aardolie. Duurzame energie (groene stroom) wordt opgewekt uit energiebronnen zoals, zonne- en windenergie.

Zonne-energie

Zonne-energie is de meest duurzame energiebron. Er kan elektriciteit, maar ook warmte uit gehaald worden. Lees meer over het gebruik van zonne-energie door zonneboilers of zonnepanelen.

Aardwarmte (Geothermie)

Geothermie (aardwarmte) kan worden gebruikt voor de verwarming of verkoeling van een ruimte.

Windenergie

Deze pagina is binnenkort beschikbaar.

Kernenergie en Thorium

Kernenergie wordt gewonnen uit de grondstof Uranium. Deze grondstof komt voor in rotsen, bodem en water. Thorium wordt gewonnen uit de grondstoffen zand, steen en erts. Bij een thoriumreactor vindt geen kernsmelting plaats, zoals bij een uraniumreactor (kernreactor) wel het geval is.

Waterkracht

Deze pagina is binnenkort beschikbaar.

Energie uit andere bronnen

Het grootste deel (93%) van de elektriciteit in Nederland wordt opgewekt uit niet of minder duurzame bronnen zoals: olie, kolen, gas of biomassa.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..