teruglevering melden
Teruglevering melden bij de netbeheerder is niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk. Je meldt teruglevering (door je zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekker) eenvoudig aan via energieleveren.nl.

Waarom moet ik teruglevering melden?

Een stabiel elektriciteitsnetwerk is in het belang van iedereen. Om dit te kunnen garanderen, is het noodzakelijk dat teruglevering gemeld wordt bij de netbeheerder. Met de melding van teruglevering houdt de netbeheerder bij waar uitbreidingen of onderhoud aan het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk is. Dit voorkomt vervelende stroomonderbrekingen of storingen op je omvormer.

Meldingsplicht bij de netbeheerder

Het aanmelden van zonnepanelen (melden van teruglevering) bij je netbeheerder is verplicht (Zie ook: Netcode art. 2.1.5.1). Lees ook de privacyverklaring van de netbeheerder goed door, om te weten hoe zij omgaan met de gegevens van jouw zonnepanelen (of andere elektriciteitsopwekker). Je meldt de zonnepanelen aan via Energieleveren.nl.

Nieuwe manier van aanmelden

De netbeheerder vraagt vanaf 27 april 2019 om meer gegevens van de jouw elektriciteitsopwekker. Al deze gegevens zijn op te vragen bij de installateur of te vinden op de offerte of brochure van de elektriciteitsopwekker. Je hebt ook het meternummer van je elektriciteitsmeter uit de meterkast nodig.

Ik ga niet terugleveren

Teruglevering ontstaat eigenlijk altijd. Alleen als je een offgrid systeem hebt (de elektriciteitsopwekker is dan niet gekoppeld aan de aansluiting in de meterkast) hoeft je geen melding te maken bij de netbeheerder. Een elektriciteitsopwekker die gekoppeld is aan de aansluiting in de meterkast moet je altijd aanmelden bij de netbeheerder. Ook als er een batterij voor energieopslag aanwezig is.

Nieuwe eisen terugleveren elektriciteit

Sinds 27 april 2019 stelt de overheid nieuwe eisen aan de installatie van zonnepanelen en andere elektriciteitsopwekkers. De nieuwe technische eisen zijn het gevolg van hernieuwde Europese en landelijke richtlijnen. Deze nieuwe eisen gelden voor alle elektriciteitsopwekkers vanaf 0,8 KW (in de praktijk zijn dat 3 zonnepanelen).

Aantonen certificaat

Elektriciteitsopwekkers die na 27 april 2019 zijn aangeschaft moeten voldoen aan de nieuwe technische eisen. Ook bij een ingrijpende wijziging, zoals het vervangen van de omvormer is dit het geval. De netbeheerder kan je vragen om dit aan te tonen, als dit noodzakelijk is. Je toont dit aan met een certificaat dat vanaf 27 april 2021 verplicht meegeleverd wordt door de fabrikant of installateur. Voor de periode tussen 27 april 2019 en 27 april 2021 geldt deze verplichting niet, omdat het certificaat toen nog niet bestond.

Verantwoordelijkheid van de netbeheerder

De netbeheerder is verantwoordelijk voor het transport en een stabiele energievoorziening van elektriciteit en gas. Om dit mogelijk te maken is de netbeheerder dagelijks bezig met het onderhouden en controleren van het elektriciteitsnetwerk. Waar nodig past de netbeheerder de kabels aan, zodat iedereen onbezorgd elektriciteit kan blijven gebruiken en terugleveren.

  • Nuttige pagina?
  • 172   3
Deel deze pagina!