aanmelden teruglevering
Het aanmelden van uw zonnepanelen bij de netbeheerder is noodzakelijk. Toch weten veel mensen niet dat dit moet. Het aanmelden van uw zonnepanelen kunt u zelf doen of laten doen door de installateur.

Waarom zonnepanelen aanmelden?

Om ook in de toekomst een stabiel elektriciteitsnetwerk te kunnen garanderen is het noodzakelijk dat (het vermogen van de) zonnepanelen gemeld wordt bij de netbeheer. Deze gegevens worden bijgehouden in het Productie Installatie Register (PIR). Met de gegevens kan de netbeheer bijhouden waar eventueel uitbreidingen of onderhoud aan het elektriciteitsnetwerk noodzakelijk zijn.

Meldingsplicht bij de netbeheerder

Het aanmelden van uw zonnepanelen bij de netbeheerder is verplicht. U kunt dit nalezen in de Netcode artikel 2.1.5.1. Lees de privacyverklaring van Enexis Netbeheer om te lezen hoe zij omgaan met de gegevens van uw zonnepanelen. U kunt u zonnepanelen aanmelden via Energieleveren.nl

Nieuwe eisen terugleveren elektriciteit

Vanaf april 2019 worden er nieuwe technische eisen gesteld aan de installatie van zonnepanelen (en andere opwekinstallaties). De nieuwe technische eisen zijn het gevolg van nieuwe Europese en landelijke richtlijnen en eisen gelden voor alle opwekinstallaties van 800 Wattpiek (3 zonnepanelen).

Wat is gaat er veranderen?

Koopt u na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat uw omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie voldoen aan nieuwe technische eisen. U bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en u moet dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Nieuwe manier van aanmelden

Vanaf 27 april 2019 zal de netbeheerder u om meer gegevens vragen van uw opwekinstallatie. U kunt alle gegevens zelf opvragen bij uw installateur of vinden op de offerte of factuur van uw opwekinstallatie.

Enexis Netbeheer is verantwoordelijk voor een stabiele energievoorziening in Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Drenthe en Groningen. Iedereen wil graag onbezorgd televisie kijken of een kopje koffie kunnen zetten. Enexis Netbeheer is dagelijks bezig met de onderhoud en uitbreiding van haar netwerk, zodat u onbezorgd elektriciteit kan blijven gebruiken, maar ook terugleveren.

Het aantal zonnepanelen dat door consumenten en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting worden geplaatst loopt hard op. Tot 1 juli 2019 werden er ruim 340.000 sets zonnepanelen in het netwerkgebied van Enexis geplaatst. Deze sets hebben een gezamenlijk vermogen van 1,4 GWp. Dit is goed voor het gemiddelde elektriciteitsverbruik van ongeveer 385.000 Nederlandse huishoudens.

Info: Alle gegevens uit dit artikel hebben betrekking op kleinverbruikersaansluitingen (t/m 3*80) in het netwerkgebied van Enexis Netbeheer.

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina..