zuivere teruglevering
Een aansluiting voor zuivere teruglevering (ZTLV) is een speciale aansluiting voor elektriciteitsopwekkers. Op een zuivere terugleveraansluiting is een korting op de jaarlijkse netwerkkosten (capaciteitstarief) van toepassing. Voor deelname aan de Postcoderoosregeling is een zuivere terugleveraansluiting noodzakelijk.

Zuivere teruglevering

Bij zuivere teruglevering zijn de zonnepanelen (of andere elektriciteitsopwekker) direct aangesloten op de meter. Dus zonder tussenkomst van een verdeelinrichting (groepenkast). De opgewekte elektriciteit wordt op deze manier direct teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De opwekking is gelijk aan de teruglevering.

Zuivere terugleveraansluiting

Alleen energiecoöperaties en VVE’s kunnen een zuivere terugleveraansluiting aanvragen. De elektriciteitsopwekker wordt zoals al genoemd rechtstreeks op deze aansluiting aangesloten. Buiten het energieverbruik van de omvormer mag er geen andere vorm van elektriciteitsverbruik op deze aansluiting plaatsvinden. De zuivere terugleveraansluiting wordt (vaak) aangevraagd als onderdeel van de Postcoderoosregeling.

Korting op energiebelasting

Leden van Energiecoöperaties en Verenigingen Van Eigenaren (VVE’s) komen vanaf 1 januari 2014 in aanmerking voor een belastingkorting. De energiecoöperatie of Vve start een energieproject waarbij zelf energie wordt opgewekt. Dit kan bijvoorbeeld een groot zonnedak of zonnepark zijn, maar ook een windmolen. De leden kopen vervolgens een aandeel in het zonnepark of windmolen en ontvangen op hun jaarnota een korting op de energiebelasting. Deze regeling heet officieel Verlaagd Tarief bij Collectieve Opwek, maar is beter bekend als de Postcoderoosregeling.

De kosten van een zuivere terugleveraansluiting verschillen per netbeheerder. Naast de kosten voor het aanleggen, brengt de netbeheerder ook jaarlijkse kosten voor deze aansluiting in rekening. Deze kosten worden via de energieleverancier op de jaarafrekening in rekening gebracht.

Tarieven per netbeheerder

  • Nuttige pagina?
  • 5   0
Deel deze pagina..