zuivere teruglevering
Een aansluiting voor zuivere teruglevering is een speciale aansluiting voor elektriciteitsopwekkers, meestal zijn dit zonnepanelen of een windmolen. Voor deelname aan de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking is een zuivere terugleveraansluiting noodzakelijk.

Zuivere teruglevering

Bij zuivere teruglevering zijn de zonnepanelen of is de windmolen direct aangesloten op de meter, zonder tussenkomst van een verdeelinrichting (groepenkast). De opgewekte elektriciteit wordt op deze manier direct teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De totale opwekking is dan gelijk aan de teruglevering.

Zuivere terugleveraansluiting

Alleen energiecoöperaties en VVE’s kunnen een zuivere terugleveraansluiting aanvragen. De zonnepanelen worden of de windmolen wordt zoals al gezegd rechtstreeks op deze aansluiting aangesloten. Buiten het energieverbruik van de omvormer mag er geen andere vorm van elektriciteitsverbruik op deze aansluiting zijn. De zuivere terugleveraansluiting is nodig bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE).

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Voor energiecoöperaties en Vve’s is sinds 1 april 2021 subsidie beschikbaar vanuit de SCE als zij met zonnepanelen, windenergie op land of waterkracht energie opwekken. De looptijd van deze subsidie is 15 jaar. De RVO voert deze subsidieregeling uit en keert per opgewekte kWh een subsidiebedrag uit aan de energiecoöperatie of Vve. Leden van de energiecoöperatie of Vve ontvangen het vooraf afgesproken bedrag van de energiecoöperatie of Vve.

Vaste en jaarlijkse kosten

De vaste kosten van een zuivere terugleveraansluiting verschillen per netbeheerder. Naast deze vaste kosten rekent de netbeheerder ook jaarlijkse kosten voor een zuivere terugleveraansluiting. Deze jaarlijkse netwerkkosten zijn wel beduidend lager dan bij een normale aansluiting.

Tarieven per netbeheerder

Zuivere terugleveraansluiting aanvragen

Een zuivere terugleveraansluiting vraag je aan op mijnaansluiting.nl

  • Nuttige pagina?
  • 4   0
Deel deze pagina!