aansluiting en meters
Een virtuele aansluiting (of 2e allocatiepunt) is een uitzondering op de standaard aansluitingen die u bij de netbeheerder kan aanvragen. Een virtuele aansluiting is een extra meetpunt waarop de energieleverancier verbruik of teruglevering kan afrekenen.

Extra allocatiepunten of virtuele aansluiting

Een extra allocatiepunt is een tweede elektriciteitsmeter achter de bestaande elektriciteitsaansluiting. Op dit extra meetpunt kunt u een eigen (andere) energieleverancier contracteren. Dit extra allocatiepunt wordt ook wel een virtuele aansluiting of secundair allocatiepunt genoemd. Een extra allocatiepunt is geen extra aansluiting of uitbreiding/verhoging van de capaciteit van de bestaande aansluiting.

Laadpaal voor elektrisch rijden

 • Als u voor de elektriciteit die u verbruikt voor het opladen van uw elektrische auto een andere energieleverancier wil.

Energiecoöperaties

 • Als er meerdere productie-installaties op een bestaande aansluiting met verschillende postcoderoosregelingen worden aangesloten.

Teruglevering

 • Als u voor de teruglevering van uw zonnepanelen (of andere productie-installatie) een andere energieleverancier wil contracteren.
 • Als u teveel elektriciteit opwekt en u wilt het overschot met derden “delen”.

Het aanvragen van een virtuele aansluiting kan alleen onder bepaalde omstandigheden en onder de volgende voorwaarden:

 • Een extra allocatiepunt kan alleen aangevraagd worden door de eigenaar van de bestaande aansluiting.
 • De eigenaar van de bestaande aansluiting is eindverantwoordelijk voor de extra allocatiepunten.
 • Er moet altijd een actief leveringscontract afgesloten zijn op de bestaande aansluiting.
 • Er moet altijd een actief leveringscontract afgesloten zijn per allocatiepunt.
 • Achter één aansluiting kunnen maximaal 5 extra allocatiepunten worden aangelegd.
 • Het aangesloten vermogen mag nooit de capaciteit (amperage) van de bestaande aansluiting overschrijden.
 • De extra meter (allocatiepunt) moet, op dezelfde hoogte, direct naast de huidige elektriciteitsmeter geplaatst kunnen worden.
 • Er moet voldoende ruimte in de meterkast aanwezig zijn voor het extra allocatiepunt.
 • Kosten voor het aanpassen van de meterkast zijn voor eigen rekening

LS-net = Laagspanningsnet

PAP = Primair aansluitpunt

SAP = Secundair aansluitpunt

In onderstaande tabel vindt u de eenmalige kosten die Enexis hanteert voor de aanleg van een extra meetpunt. Daarnaast vindt de jaarlijkse kosten die Enexis in rekening brengt voor de onderhoud van het extra meetpunt. De jaarlijkse kosten worden via de energieleverancier op de jaarafrekening bij de contractant van de bestaande aansluiting in rekening gebracht.

* Bovenstaande tarieven gelden vanaf 01-01-2020 en zijn inclusief btw

Een extra allocatiepunt kan worden aangevraagd via de website mijnaansluiting.nl

 • Was deze pagina nuttig?
 • ja   nee
Deel deze pagina..