4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Auteur
  Berichten
 • #85746
  hilbrand
  Deelnemer

  Er is asfalt op snelwegen genoeg om daar een zonnepanelen dak boven te plaatsen. Wegen geen last meer van regen, ijzel en sneeuw en verblinding door de zon

  #85772
  sunnylover
  Deelnemer

  Precies; waarom grond gebruiken, als we honderdduizenden vierkante meters ruimte hebben op ongebruikte (bedrijfs)daken? Grond gebruiken voor zonne-energie is ontzettend fout en zou niet moeten mogen in gematigde klimaat gebieden zoals Europa. Deze grond kan veel beter ingezet worden voor andere zaken zoals meer bomen en ander groen! Grond gebonden systemen in Europa is Fout!

  Er zou een regeling moeten komen waarbij ongebruikte (bedrijfs)daken benut worden voor zonne-energie, waarin bedrijven verplicht worden om hun daken tegen een redelijke vergoeding beschikbaar stellen of zelf moeten volzetten met zonne-panelen. daarbij moeten natuurlijk overige randvoorwaarden goed gefaciliteerd worden met regelingen die gunstig zijn om dit te realiseren.

  Die asfalt wegen daar zouden ze standaard warmte wisselaars in moeten verwerken; A. je kunt de warmte in de zomer lokaal diep in de ondergrond opslaan en in de winter weer oppompen en door dezelfde leidingen in het asfalt pompen voor ijsvrije wegen, veel milieu vriendelijker én goedkoper dan dieseltruks met personeel en zout rond laten rijden. Bovendien voorkom je in de zomer spoorvorming in asfalt door koeling met water. Daardoor bespaar je op onderhoudskosten
  B. https://www.deingenieur.nl/artikel/door-zon-verhit-asfalt-levert-elektriciteit

  #86418
  sunnylover
  Deelnemer

  De Tweede Kamer-leden Antoinette Laan-Geselschap en Arne Weverling van de VVD hebben Kamervragen gesteld over de invloed van zonneparken op de natuur.

  Ze hebben de vragen niet gesteld aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat, maar aan de minister van Ollongren Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurt naar aanleiding van een artikel in dagblad Trouw (red. het bericht ‘Ecologen: zonneparken zijn funest voor de natuur’) waarin onderzoekers van het Louis Bolk Instituut, het RIVM, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en vogelorganisatie Sovon hun zorgen uitspreken over de aanleggen van zonneparken binnen de SDE+-regeling.

  Laan-Geselschap en Weverling hebben de volgende vragen gesteld aan de ministers:

  Wat vindt u van de vrees van deskundigen van onder andere het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap dat de bouw van grote zonneparken de nekslag wordt voor kwetsbare natuur en het bodemleven?
  Bent u het eens met het pleidooi van de Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving dat zonnepanelen liever eerst op daken gelegd dienen te worden, mede aangezien uit onderzoek van Deloitte blijkt dat bijna 900 vierkante kilometer aan daken geschikt is? Zo ja, wat gaat u doen om prioriteit te geven aan het benutten van daken? Zo nee, waarom niet?
  Bent u het ermee eens dat door de aanleg van megazonneparken onnodig beslag wordt gelegd op landbouw- en/of woningbouwgrond waardoor ruimteconcurrentie ontstaat? Zo ja, wat gaat u doen om te voorkomen dat deze gronden beschikbaar blijven voor andere doeleinden? Zo nee, waarom niet?
  Hoeveel megazonneparken zijn er momenteel in Nederland in aanbouw en hoeveel zijn er gepland?
  Op welke wijze is de Rijksoverheid in het kader van ruimtelijke ordening betrokken bij de aanleg van megazonneparken?
  Bent u bereidt om in de Nationale Omgevingsvisie sturend op te treden om andere (innovatieve) mogelijkheden voor locaties van zonnepanelen – zoals geluidsschermen – te stimuleren? Zo ja, op welke wijze gaat u dit doen? Zo nee, waarom niet?

  De Kamervragen moeten door de ministers binnen in een termijn van 3 tot 6 weken beantwoord worden beantwoord

  #87071
  sunnylover
  Deelnemer

  Universiteit Leiden: zonnepanelen op daken qua ruimtebeslag beste optie

  Onderzoekers van de Universiteit Leiden stellen dat zonne-energie op daken qua duurzame energie de beste optie zijn als het om ruimtebeslag gaat. Dit blijkt uit een publicatie in Energy Policy.

  Milieu-onderzoeker Paul Behrens en masterstudent John van Zalk hebben onderzocht hoeveel ruimte de productie van verschillende energievormen kost. Biomassa, waterkracht en wind nemen de meeste ruimte in beslag.

  Verschillende brandstoftypes vragen bij de productie verschillende hoeveelheden ruimte. Voor hernieuwbare energiebronnen geldt volgens de onderzoekers dat de productie ervan over het algemeen meer ruimte vergt dan fossiele brandstoffen. Vergelijken kan aan de hand van de zogenoemde vermogensdichtheid: het gemiddelde elektrische vermogen dat wordt geproduceerd op 1 horizontale vierkante meter. Behrens en Van Zalk verzamelden 177 schattingen van Amerikaanse vermogensdichtheden uit de wetenschappelijke literatuur en vergeleken zo de vermogensdichtheid van 9 specifieke energietypen. De resultaten zijn volgens hen ook toepasbaar in andere landen.

  Uit de analyse bleek ook dat de dichtheid van zonne-energie in de loop van de tijd toeneemt: de trend is zodanig dat nieuwe, driedimensionale ontwerpen tegen het midden van de eeuw meer dan 3 tot 5 keer de huidige opbrengst kunnen bereiken.

  Met de toenemende bevolking en de daarmee stijgende behoefte aan voedsel en huisvesting, zal land volgens de onderzoekers halverwege deze eeuw een schaars goed zijn. ‘De zeer lage vermogensdichtheid van biomassa zal deze hernieuwbare brandstofbron weinig populair maken’, aldus Behrens. ‘Vooral omdat de grond waarop gewassen voor de productie van brandstof worden geteeld, ook gebruikt kan worden gebruikt voor het telen van voedsel. De productie van zonne-energie op daken is qua ruimtebeslag de beste optie aangezien er geen concurrentie plaatsvindt met landgebruik.’

4 berichten aan het bekijken - 1 tot 4 (van in totaal 4)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.