• Dit onderwerp bevat 8 reacties, 5 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 2 weken geleden door Aart.
9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Auteur
  Berichten
 • #89865
  Pieter Ypeij
  Bijdrager

  Nederland wordt vergeleken met o.a. Frankrijk en Zweden omdat deze veel minder CO2 uitstoten. Echter dat kan ook niet anders omdat Frankrijk 58 kerncentrales heeft en Zweden 8 stuks. Mijn statement voor minder CO2 uitstoot is waarom bouwt Nederland geen Thorium kerncentrales. Thorium is veel minder radioactief en levert per kuub meer energie op dan Uranium. Voor het geld dat nu besteed is aan het plaatsen van windmolens had allang een Thorium kerncentrale gebouwd kunnen worden die meer energie zou hebben geleverd dan alle windmolens bij elkaar.

  #89897
  JWM Lammers
  Bijdrager

  Doe èn èn

  #89967
  AAH de Bok
  Bijdrager

  Dit is de oplossing voor het energie vraagstuk. Al zetten we heel Nederla vol met windmolens en bouwen veel kostbare landbouwgrond en natuur vol met zonnepanelen dan halen we nog geen 40% van de nog steeds stijgende energiebehoefte. En als het niet waait en de zon niet schijnt, toch vrij vaak in de herfst en winter, moet de stroom ergens anders worden opgewekt. Immers warmtepompen, elektrische mobiliteit en groene waterstof verg5 nu eenmaal stroom. Kernenergie op basis van Thorium is nog veiliger dan kernenergie al is. Ook is er minder radioactief afval, dat ook nog eens in 350 jaar is afgebouwd. Ook is de thorium centrale schaalbaar, dus je hoeft geen mega centrales te bouwen, maar kan volstaan met gedecentraliseerde kleine thorium centrales op basis van regionale behoeften en dus minder transportverlies. Uiteraard vergt dit nog wat ontwikkelingstijd, maar laten we nu beginnen, dat is pas echt innovatief en duurzaam. Zie http://www.groenekernenergie.nl

  #89979
  N de Kok
  Bijdrager

  Helaas zijn thorium centrales nog behoorlijk in ontwikkeling. Reken er maar op dat de eerste commerciele installatie nog minstends 20 jaar op zich laat wachten. (Dat is dus helaas te lang). Ook is de scalability niet super. In principe kan het wel maar omdat the thermodynamica niet zomaar geschaald kan worden vereist het wel andere reactor kern designs (wat ook weer tijd kost om te ontwikkelen).

  Al met al zijn thorium kernreactors (al helemaal de gesmolten zout variant) een mooie technologie! Maar omdat we in het verleden voor uranium kozen (lees: elkaar liever opblaasten) ligt thorium reactor technologie nu te ver achter om op korte termijn op grote schaal in gebruik te worden genomen. En we hebben nu oplossingen nodig op korte termijn. (Dat neemt overigens niet weg dat het een mooi investeringsdoel is!)

  Kanttekening:
  Ook is het strikt gezien niet duurzaam want het gebruikt een niet-hernieuwbare brandstof.

  #89980
  N de Kok
  Bijdrager

  Edit: misschien 15 jaar kan ook wel, maar dat zou erg snel zijn.
  Zo’n reactor bouwen zou al best lang duren.

  #89981
  AAH de Bok
  Bijdrager

  Hoezo oplossingen op korte termijn, het is echt niet zo dat de wereld morgen vergaat. 20 jaar is nog ruim voor 2050 dat nu als arbitraire richtlijn is gekozen op grond van discutabele modellen. Er is geen alles omvattende oplossing opkortte termijn, als je de maatschappij draaiende wilt houden. Windmolens en zonnepanelen zijn ook niet duurzaam. De eerste windmolens in de Noordzee zijn al verouderd en moeten nu worden verwijderd. Alleen de betonnen platformen dat wordt wel erg duur, dus we hebben nu een ATlantic Wall in zee. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen, die bevatten veel eigenlijk verboden stoffen, maar voor zonnepanelen maakt de EU een uitzondering, maar die komen echt keer aan de orde. Zonnepanelen wordt het nieuwe asbest.

  #89985
  N de Kok
  Bijdrager

  TL;DR:
  Mijn mening: Thoriumreactor technologie, mooi spul. Maar er zijn op korte termijn al maatregelen nodig, en thoriumreactor technologie is er nu (nog) niet. Dus goed idee om daar in te investeren! (Er zat immers 15 jaar tussen hiroshima en de eerste commerciele kerncentrale.) En het is onverstandig om alle hoop te vestigen op een enkele technologie. Daarna volgt een tekst die focused op de recyclebaarheid van windturbines en PV panelen, maar dat is offtopic. (Bedankt voor je stellingen AAH de Bok! Ik moest de info opzoeken en was interessant om te lezen, weer wat nieuwe dingen geleerd!)

  Hoofdtekst:
  Als de eerste commerciele reactor nog 20 jaar op zich zou laten wachten duurt het ook nog 5-10 jaar voordat ze op grotere schaal gebouwd gaan worden. (Tussen 1976 en 2009 gemiddeld een kleine 8 jaar bouwtijd.) Dan zit je plotseling dicht bij 2050. Natuurlijk is 2050 als richtlijn discutabel, er is altijd een kansberekening bij betrokken. Echter volgen de huidige modellen de observaties van de afgelopen 20 jaar overigens erg goed. Daarnaast, zoals u vast weet, is het doel opgesteld gesteld op basis van een lineaire afname van broeikasgas uitstoot tot aan 2050 om een gemiddelde temperatuurtoename van tussen de 1,5 en 2,0 C te bereiken.(Gebied onder de lineaire lijn zou dan “het broeikasgas budget” zijn.) Dat is overigens dus niet geheel arbitrair. Als we 20 jaar zouden wachten en dan pas ingrijpen stoot je ondertussen al dermate veel uit dat dat doel al niet meer haalbaar zou zijn. (Omdat je in die 20 jaar al door je budget heen bent die voor 30 jaar berekend is.) Daarom moet er dus “op korte termijn” ingegrepen worden met technologieen die we op dit moment hebben. Ik beschouw 10 jaar als een vrij korte termijn om wereldwijd groene technologieen te implementeren en tussentijdse doelstellingen te halen.

  Dat wil overigens niet zeggen dat over 10 jaar alles op PV en wind moet draaien, maar gedurende de komende 30 jaar grijze technologieen afgebouwd moeten worden en vervangen moet groene technologieen die er op dat moment zijn. Dat is dus des te meer reden om in thorium centrales te investeren wat dat zou de hele boel down-the-line een stuk gemakkelijker maken en tegelijkertijd ook een reden om niet alleen hier op te wachten. Een enkele 2500 MWe centrale zou tegen die tijd aan een flink deel van de nederlandse energiebehoefte (18% van 2018) kunnen voorzien.

  Vanaf hier behoorlijk off-topic:

  Het klopt dat er nu geen alles omvattende oplossing is (dat is thorium ook niet by the way want die reactoren zijn niet goed op en af te reguleren, net als de huidige kernreactoren. En passen zich dus niet makkelijk aan aan de energievraag. Dat vergt bijkomende technieken zoals bijvoorbeeld waterstof opslag en alternatieve energiebronnen.)

  Wind en zon is wel degelijk duurzaam er wordt namelijk geen niet hernieuwbare brandstof gebruikt, de crux zit hem in de recyclebaarheid (wat overigens ook weer energie kost). Het probleem van vooral windturbines is dat de levensduur -van oude modellen- tegenvalt en vooral de turbinebladen -van zowel oude en nieuwe modellen- nog niet goed te recyclen zijn (Daar wordt overigens hard aan gewerkt). Maar dat gebruikte materiaal is nog wel beschikbaar voor eventuele recycling in de toekomst. Er is een verschil tussen duurzaam en zero-waste, maar dat terzijde, dan gaan we de semantiek in en is off topic.

  PV panelen lijken daarintegen een langer dan verwachte levensduur te hebben (vermogen garantiewaardes blijken meestal conservatief te zijn) en zijn best goed recyclebaar! Datgeld iig voor de kristallijne silicium cellen. (Dat varieert natuurlijk per merk en model.) Recycling van PV panelen gebeurd nog niet op grite schaal omdat nieuwe materialen goedkoper zijn en de opstapeling van oude panelen -nog- geen probleem zijn. Er zitten ook niet echt veel schaarse materialen in. De toxiciteit van de materialen in de -thin film- panelen is ook niet bijzonder hoog (maar terecht zeker wel geclassificeerd als toxisch). De kans van het ontsnappen van die materialen in de omgeving is onder normale omstandigheden ook erg klein. En omdat de panelen geen bouwmateriaal zijn is inademing van gevaarlijk stof ook gering. En last but not least, de panelen die dergelijke toxische stoffen (met name CIGS en CdTe) bevatten omvatten maar zo’n 10% van het totale aandeel PV panelen. Dus de vergelijking met asbest kan je niet echt trekken.

  Ik kon overigens niet even snel wat info vinden over reparatie of vervanging van de betonnen fundering van die windturbines, dus ik vermoed dat dat wel meevalt.

  Als je heel NL vol zet met panelen / turbines zou je wel degelijk aan de netto energievraag voldoen. Hier volgt een slordige berekening: 3 kWh/m2/dag instraling,gemiddeld over 22 jaar, efficientie van 17% panelen = ~0.5 kWh/m2/dag. Geeft voor een vraag van 120 mld kWh een oppervlakte van 670 km2. Met nederland een niet-water oppervlakte van pak m beet 33 000 km2 klopt je stelling niet met een benodigd panelen oppervlak van 2% van NL. Maar natuurlijk is dit ook niet reeel en het is bovendien onverstandig om op een enkele bron te rekenen. Overigens is het zonde om weilanden er mee vol te bouwen, lekker op (ongebruikte) daken leggen.

  Het seizoensvariatie argument klopt echter wel, de winter zou zonder alternatieve bronnen wel een probleem opleveren. Instraling is maar ongeveer een 5e van gemiddeld per jaar. Dus afhankelijk van het systeem heb je ongeveer 5x meer oppervlakte nodig (10%!). En dan houd ik ook nog niet eens rekening met een hogere energievraag in NL dan het jaargemiddelde.

  #130391
  Aart
  Bijdrager

  Hoe past kernenergie? Het is volkomen terecht dat de huidige kerncentrales dichtgaan. Ze zijn niet inherent stabiel en daarmee onveilig. Met name moeten ze gekoeld worden en als die koeling wegvalt dan worden ze instabiel met soms grote gevolgen. Maar wat dan wel? Kleine Thorium centrales zijn een prima optie.

  • Gesmolten zout met Thorium centrales zijn inherent veilig. Als er iets gebeurt met de koeling etc. dan stopt de reactie gewoon. Ook hebben zij geen kritische zaken als een speciaal reactorvat nodig. En er is brandstof genoeg voor eeuwen.
  • Het afvalprobleem is gedecimeerd. Deze centrales hebben veel minder afval dat ook minder lang, bijvoorbeeld 300 jaar, bewaard hoeft te worden. Ook kunnen deze centrales het huidige afval onschadelijk maken.
  • Je kunt met deze centrales veel minder goed kernwapens maken. Dat is een groot voordeel en de reden dat kernmachten ze links hebben laten liggen.

  Dit is allemaal heel positief, maar de technologie is pas over 10 jaar beschikbaar. Maar het is belangrijk dat we hier heel snel en heel veel in investeren zodat ze echt beschikbaar komen. En in Europees verband dus. Aan de Corona crisis zie je dat het wel snel kan, mits er prioriteit aan gegeven wordt.

  De huidige ontwikkeling is het opzetten van kleine veilige centrales. Klein betekent dat ze in een container passen en overal neergezet kunnen worden.

  Een prima alternatief is de driehoek “Wind – Zon – Kleine veilige Thorium centrales” als een eenheid te beschouwen. Daarmee heb je meteen de problemen van 1) de leverzekerheid en 2) het elektriciteit transport opgelost.
  Ook heb je dan veel minder windmolens nodig (1/3) wat zeer goed is voor het draagvlak.

  Zie ook:
  thorium-de-oplossing-voor-het-energie-en-klimaatvraagstuk

  #130405
  Aart
  Bijdrager

  N. de Kok:

  “Thoriumreactor technologie, mooi spul. En het is onverstandig om alle hoop te vestigen op een enkele technologie.”

  Dat is waar, maar alle alternatieven zitten nog steeds in een ontwikkelfase inclusief wind en zon. De fout die men maakt is een wind/zon als een aparte zaak te beschouwen. Maar bij de energieproductie spelen drie zeer afhankelijke zaken: a) windmolen/zonnepaneel, b) de leverzekerheid en c) het elektriciteit transport netwerk. Daarbij zijn voor wind en zon b) en c) nog lang niet opgelost.
  Zie ook de bijlage voor meer voorbeelden.

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
9 berichten aan het bekijken - 1 tot 9 (van in totaal 9)
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.