12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Auteur
  Berichten
 • #85842
  Pete Jensen
  Deelnemer

  Wat een onzin dat de overheid 300 milj. mis loopt.
  Wij hebben als eerste in ons dorp een pv installatie gemonteerd in 2011.
  Alles zelf betaald, zonder een cent subsidie.
  Na 7 jaar is de pv installatie nog lang niet terugverdiend dank zij het feit dat wij maar 9 ct/kw ontvangen voor teruglevering, hoe zo saldering, hoe zo de overheid komt er aan te kort. Wij komen te kort!!!
  Schone beloften (wij lossen alles op) net als met de aardbeving problematiek in Groningen.
  De overheid functioneert als boekhouder voor hun eigen ambities en feestjes en gaat volledig voorbij aan de belangen van de individuele goedwillende bezorgde burger.

  #85875

  sneu dat de ROI niet in zicht is. dat zou nu ong. moeten geburen bij u.
  krijgt u maar 7 ct/kWh ? is dat voor de overcapaciteit die boven uw verbruik uitstijgt, of maakt u alles zelf op ?

  #85877
  Joost Joosten
  Deelnemer

  Spijtig genoeg worden deze discussies vaker ‘vervuild’ door alleen de argumenten die het eigen standpunt ondersteunen te vermelden. De overheid heeft voordeel van burgers die investeren in duurzame energieproductie; de klimaatdoelen komen dichterbij zonder extra kosten, de betalingsbalans verbetert a.g.v. minder import energiedragers etc.
  Zou ZEP eens de hele keten kunnen doorrekenen, inclusief alle neveneffecten?
  Verder is het een drama voor het draagvlak dat de regelingen steeds weer wijzigen. Bedrijven en burgers hebben een betrouwbare overheid nodig (lang lopende regelingen) omdat het om investeringen voor langere tijd gaat.
  Dan maar wat langer nadenken over regelingen, i.p.v. telkens aan de knoppen draaien o.b.v. de politieke waan van de dag.
  Mijn standpunt: salderen met eigen gebruik, en vergoeding overschot variabel o.b.v. vraag en aanbod.

  #85883
  A.E.Olijkan
  Deelnemer

  Geheel mee eens. Mijn dak ligt vol, maar dat is in gedeeltes gegaan. In augustus 2009 begon ik met drie kleine zonnepaneeltjes die in serie op een OK4E micro inverter werden aangesloten. Het vermogen was 95 Wp. Na een jaar kwam er een 215 Wp zonnepaneel bij die de productie verdrievoudigde. Weer een jaar later plaatste ik er nog wat zonnepanelen bij en de laatste drie zonnepanelen plaatste ik vorig jaar in augustus. Er liggen op mijn dak en mijn berging in totaal 22 zonnepanelen van wel zes verschillende soorten. Jaarlijks hou ik een overschot van ongeveer 500 kWh over, waarvoor ik na saldering elf cent per kWh ontvang van Greenchoice.
  In totaal heb ik ongeveer € 4500,- uitgegeven aan zonnepanelen, montage materiaal en inverters. Ruim de helft is terug verdiend, waarbij ik ook nog rekening heb gehouden met renteverlies. Vanaf 2020 zal de opbrengst in geld sterk gaan afnemen, temeer ook, omdat de terugleversubsidie elk jaar verder naar beneden zal worden aangepast. Gezien dit gegeven zou ik als ik nu voor de keuze zou staan om zonnepanelen aan te schaffen, er niet eens meer aan beginnen.

  #85885
  Jaap Voets
  Deelnemer

  Van een superefficiente en mooie regeling naar een draak van een ambtelijke molen. Applausje hoor voor Wiebes!
  Nu wordt de hele administratie gedaan door de electriciteitsleverancier en is er geen moeilijk gedoe, gewoon 4 telwerken uitlezen en wat mee rekenen.
  Hoe gaat dat straks: er komen uiteraard een paar honderd ambtenaren bij, stapels formulieren, een grote IT boer gaat een miljoen of honderd verbranden aan een complex administratiesysteem dat na 5 jaar toch niet helemaal goed werkt en de zonnepanelen bezitter gaat dagen besteden om nog iets van geld terug te krijgen.
  Uiteraard zullen er wat fraudeurs tussen komen te zitten, die voor tigduizend subsidie opstrijken en waar het geld in rook opgaat.

  En waarom ? Om die schandalige 14 cent belasting op een consumententarief van 6 cent per kWh veilig te stellen, dat is 233% belasting bovenop de prijs!
  Na 2 jaar blijkt het toch wel weer duur te worden, moet er weer geld weggepist worden in het buitenland en zal de hele subsidie geschrapt worden.
  De zonnepanelen verkopers houden nog allemaal positieve verhalen, net als klimaatclubje Urgenda, maar wie kan rekenen zal zien dat het totaal zinloos wordt om dan nog panelen neer te leggen.
  Want zelfs als de overheid een keer haar beloftes nakomt, en je met subsidie de eerste 7 jaar genoeg binnenkrijgt om quitte te spelen. Wat gebeurt er daarna?
  Dan ligt je dak vol, gaat de electraboer je misschien 2 of 3 cent per kWh vergoeden als je teruglevert en mag je weer lekker inkopen voor 20 cent als de zon niet schijnt.
  Had je dus net zo goed geen panelen neer kunnen leggen, want dan was je net zo duur uit geweest.
  Thuisbatterij dan? Daar kun je je rendement wat mee verhogen, maar die verdient zich pas na 30 jaar terug. Lijkt me stug dat een batterij zo lang mee gaat.
  Hele branche dus over 3 jaar totaal aan gort, dankzij de “groenste regering” ooit.

  #86188
  Piet Groenia
  Deelnemer

  ga gewoon eens googlen op teruglever tarief stroom en kijk wat er naar voren komt. er is een maatschappie die 12 cent geeft, maar voor een beperkt aantal kWh. Greenchoice geeft 11 cent terug. weet niet wat de lokale partners binnekort gaan doen. ik heb een heel mooi bedrag terug gekregen voor mijn 40 panelen, die niet eens allemaal op het zuiden liggen. mij hoor je (nog) niet klagen.

  #86208
  teade
  Deelnemer

  Mag ik even een voorbeeldje geven om te achterhalen of ik het goed begrijp:
  Stel ik verbruik 3000 KWh per jaar in mijn huishouding. Hiervan wek ik zelf 1500 KWh op door middel van zonnepanelen.
  Betaal ik dan eerst 3000 x ongeveer € 0,21,en krijg dan 1500 x ongeveer € 0,10 terug in de regeling na 2020?
  Dat zou toch wel te gek zijn voor woorden, want dan zou ik als straf voor het zelf opwekken van stroom via mijn eigen zonnepanelen 1500 x ongeveer € 0,11 moeten betalen aan de overheid.
  Dat is toch gewoon diefstal!!

  #86209
  sunnylover
  Deelnemer

  Uw berekening is nog rooskleurig. Het gaat waarschijnlijk richting een terugleversubsidie waarbij u zich moet registreren en op basis van het vermogen aan zonne energie die u opwekt krijgt u dan een bedrag terug. Waarbij het uitgangspunt is dat u het systeem terug verdient in ongeveer 7 jaar. Wat daarna gebeurd is onbekend; de regering kan van alles verzinnen…

  Van Solar Magazine:

  Minister Wiebes: salderingsregeling zonnepanelen vervangen door terugleversubsidie, terugverdientijd blijft 7 jaar
  Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie en de terugverdientijd blijft daarbij circa 7 jaar.
  De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen Opslag Duurzame Energie (ODE) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Zou Wiebes de salderingsregeling niet vervangen, dan zou de terugverdientijd volgens de minister voor zonnepanelen in 2025 gedaald naar 4 jaar zijn gedaald en zou er daarmee overstimulering optreden.

  Windenergie, postcoderoosregeling en grote gebouwen
  De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen – zoals scholen of kantoren – in de regeling kunnen worden opgenomen. Deze gebouwen verschillen in de omvang van hun opweksystemen, maar ook in hun energie-verbruikstarieven. De minister kijkt hoe de regeling deze groep goed kan bedienen zonder dat de regeling te ingewikkeld wordt. Verder onderzoekt hij of de Postcoderoosregeling voor ondersteuning van energiecoöperaties kan overgaan in een terugleversubsidie.

  Details van regeling deze zomer bekend
  Omdat de terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren, komt er 1 loket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

  Uitgangspunten terugleversubsidie
  In zijn kamerbrief heeft Wiebes in grote lijnen weergegeven hoe hij de terugleversubsidie wil vormgegeven:

  De nieuwe subsidieregeling start in 2020 en zal jaarlijks worden opengesteld voor nieuwe aanvragen zolang de terugverdientijd voor zonnepanelen zonder stimulering nog ruim boven de 7 jaar ligt.
  De subsidieregeling staat open voor burgers en bedrijven met een kleinverbruikersaansluiting die zelf geproduceerde hernieuwbare elektriciteit invoeden op het elektriciteitsnet. De regeling geldt dus ook voor andere hernieuwbare energiebronnen dan zonne-energie, bijvoorbeeld windenergie.
  De terugleversubsidie geldt vanaf 2020 ook voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen en nu gebruikmaken van de salderingsregeling. Voor deze groep kan een soepele overgang worden vormgegeven.
  De terugleversubsidie geldt uitsluitend voor de op het elektriciteitsnet ingevoede hernieuwbare elektriciteit en dus niet op het directe eigen verbruik achter de aansluiting. Over de zelf opgewekte hernieuwbare elektriciteit die burgers en bedrijven zelf direct verbruiken of opslaan achter de aansluiting, betalen kleinverbruikers ook na 2020 geen energiebelasting en ODE.
  Bij het vaststellen van de hoogte van de subsidie ga ik uit van een terugverdientijd van gemiddeld circa 7 jaar voor een representatieve referentiecasus en de meest kostenefficiënte zonnepanelen die op de markt verkrijgbaar zijn. Het kabinet stelt de hoogte van de subsidie vast na consultatie met de markt.
  Jaarlijks wordt van tevoren een subsidieplafond vastgesteld en van dekking voorzien binnen de begroting van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat. Hierbij wil het kabinet de regeling kosteneffectief inrichten om overstimulering te voorkomen.
  Uitgangspunt voor de uitvoering van de terugleversubsidie is om consumenten optimaal te faciliteren. Dat betekent dat er 1 loket komt bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) waar kleinverbruikers een beschikking voor een terugleversubsidie kunnen aanvragen. De uitbetaling van de terugleversubsidie vindt plaats door de energieleveranciers via de energienota om de verrekening zo eenvoudig mogelijk te maken voor consumenten.

  Wiebes: 6 gigawattpiek in 2030 via huishoudens
  Wiebes schrijft in de kamerbrief te verwachten dat er naar verwachting in 2030 meer dan 6 gigawattpiek aan zonnepanelen bij huishoudens zal worden gerealiseerd. Dat betekent dat volgens de minister te zijner tijd zo’n 1,5 tot 2 miljoen huishoudens zelf elektriciteit opwekken met behulp van zonnepanelen.

  3 redenen voor keuze van terugleversubsidie
  Wiebes meldt dat er 3 overwegingen zijn waarom hij de voorkeur geeft aan een terugleversubsidie boven een investeringssubsidie:

  De terugleversubsidie geeft de beste stimulans om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) produceren.
  In tegenstelling tot een investeringssubsidie kan bij een terugleversubsidie een soepele overgang worden vormgegeven voor burgers en bedrijven die al geïnvesteerd hebben in zonnepanelen. De investeringskosten voor zonnepanelen waren in het verleden aanzienlijk hoger dan nu. Daardoor zijn sommige bestaande productie-installaties nog niet terugverdiend.
  Uit gesprekken met partijen en 2 brede stakeholdersbijeenkomsten blijkt dat de terugleversubsidie het grootste draagvlak geniet bij de betrokken partijen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis onder andere omdat deze variant zorgt voor een geleidelijke overgang vanuit salderen en de vermeende nadelige effecten van een investeringssubsidie op de markt zoals stop-en-go-effecten beter kunnen worden voorkomen.

  In de zomer zal minister Wieebs de Tweede Kamer infomeren over de nadere vormgeving van de terugleversubsidie en welke wetswijzigingen nodig zijn om de terugleversubsidie in 2020 in te voeren.

  #86212
  Pete Jensen
  Deelnemer

  Als het aan de overheid ligt zouden ze het op deze manier het liefst doen, maximale belasting opbrengst!!!
  Gelukkig is het (nog) niet zover maar het zou in de toekomst mogelijk zijn dank zij de slimme meter.
  Voorlopig is er nog de salderings regeling, opbrengst wordt in mindering gebracht op het (totale) verbruik.
  Weiger dus zo lang mogelijk een slimme meter, een conventionele meter (draaischijf) saldeert automatisch zonder controle mogelijkheid van onze hebberige overheid.

  #86213
  Pete Jensen
  Deelnemer

  De overheid stelt zich op als “eigenaar” van het zonlicht en meent de burger die daar gebruik van maakt te kunnen belasten.
  Dank zij de slimme meter zou dit een toekomstbeeld kunnen zijn
  De overheid gaat er aan voorbij dat wij burgers investeren in hun klimaat doelstellingen.
  Onze overheid moet dusdanig betrouwbaar zijn dat burgers ook in de toekomst genegen zijn te investeren in klimaat doelstellingen.

  P.s. Overigens is de klimaatdoelstelling ons aller belang!

  #90178
  Jan
  Deelnemer

  Ik snap de hele discussie over terugleversubsidie en terugverdientijd niet.Wij hebben zonnepanelen die minder stroom opwekken dan we gebruiken. Alles wat wij gebruiken wordt verrekend met wat we opwekken. Als de salderingsregeling verdwijnt betaal ik weer net zoveel als voor de panelen. Ik heb zelf besloten om panelen aan te schaffen en stroom op te wekken net zoals ik een cv ketel heb om warmte te produceren. Die cv ketel kan zich ook niet terugverdienen.
  We hebben de zonnepanelen gekocht met een zonnelening waarvoor we maandelijks €67 betalen,10 jaar lang. We hebben de btw terug gekregen. Zoals het nu lijkt besparen we maandelijks meer dan de €67 die we voor de lening betalen.Dus als de salderingsregeling in 2023 afgebouwd gaat worden heb ik de lening grotendeels betaald.
  Ik verwacht dat de energieproducenten straks wel gaan piepen want er wordt minder energie verkocht waardoor de aandeelhouders minder dividend beuren.

  #132686
  Reinder Groote
  Deelnemer

  Als ik 2000 kWh gebruik en 1000 kWh gebruik, betaal ik BTW, energiebelasting en ODE over de 1000 kWh die ik gebruik.
  De andere 1000 kWh die ik niet gebruik gaat naar een ander en die betaald daarover de stroomprijs, BTW, energiebelasting en ODE
  Over de volle 2000 kWh wordt alles betaald.
  Het kost de overheid geen cent.
  Salderen is het voorkomen dat ik BTW, energiebelasting en ODE betaal over stroom die ik niet gebruik.
  Maar nu wil de overheid over de 1000 kWh waarover een ander al alle lasten heeft betaald ook van mij nog iets ontvangen door salderen af te schaffen. De overheid wil twee keer alle lasten over dezelfde 1000 kWh.
  De energieleveranciers krijgen van een andere klant voor de door mij opgewekte 1000kWh een goede prijs en daarbovenop moet ik ook een ‘redelijke’vergoeding betalen over dezelfde 1000kWh.
  Ik gebruik maar 1000 kWh en betaal voor 1000 kWh PLUS een ‘redelijke’ stroomprijs voor de leverancier PLUS BTW, energiebelasting en ODE over 1000 kWh die naar een andere klant voor de volle prijs is gegaan.
  Pure diefstal. Voor mij is dan die 1000 kWh duurder dan bij iemand zonder zonnepanelen. Dat is de dank die ik krijg voor de aanschaf en opwekken voor stroom voor een ander die ook de volle prijs betaald.
  De dank die ik krijg voor mijn hulp voor klimaatverbetering.
  Salderen is geen subsidie, salderen afschaffen is pure diefstal.
  Overigens heb ik de panelen gekocht zonder subsidie en met BTW
  Als iemand een andere uitleg heb dan hoor ik dat graag.

12 berichten aan het bekijken - 1 tot 12 (van in totaal 12)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.