15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
 • Auteur
  Berichten
 • #79072
  Gerard Smals
  Bijdrager

  Onder meer Wim Hoogendoorn voeren als bezwaar tegen een Thorium/MSR reactor aan dat het eenvoudig is uit de brandstofstaven in een Thorium reactor grondstof voor een kernbom te maken. Wat een onzin. In een Thoriumreactor zitten geen brandstofstaven.

  #79078
  AAH de Bok
  Bijdrager

  Het is bewezen dat windmolens alleen op subsidie draaien, vogelkillers bij uitstek zijn (waar blijft de Partij voor de Dieren), maar maximaal 27% van de tijd optimaal rendement te leren de rest waait het te hard of te zacht of niet, slechts 10-15 jaar mee gaan en het energieverbruik met CO2 uitstoot tijdens productie niet meegenomen wordt in de CO2 reductie berekeningen. Ook alle andere zogenaamd groene energie initiatieven zoals het opstoken van hout en bioresten, draagt niet echt bij aan CO2 reductie. Als we alle het subsidie en belastinggeld van deze zinloze initiatieven zouden stoppen in de ontwikkeling van een of twee thorium centrales in Nederland, worden de C02 doelstellingen makkelijk gehaald, en is de consument veel goedkoper uit. Dit geld kan de burger dan anders worden besteed waar de economie beter van wordt. Hoe simpel kan het zijn. Ik steun de VVD en de PVV van harte, hopelijk wordt de groen linkse gelovigen ook een keer wakker en voor rede vatbaar.

  #79085
  sunnylover
  Bijdrager

  @ AAH de Bok:
  Kolencentrales draaien niet op kolen, maar op subsidie

  26 september 2011

  Update 26 september 2011:

  Onderstaande blog over indirecte subsidies aan fossiele energie is geschreven in februari, maar inmiddels is een nieuw rapport verschenen van CE Delft en Ecofys ‘Overheidsingrepen in de energiemarkt’ (hier). Ook het PBL heeft een notitie over dit onderwerp geschreven (hier). Op een aantal kleine punten heb ik onderstaande blog aangepast en in deze update geef ik een korte reactie op het rapport van CE/Ecofys.

  In het rapport van CE/Ecofys worden 53 overheidsinterventies geïdentificeerd, waarvan de 17 belangrijkste worden meegenomen in deze studie. Het betreft interventies zowel ten gunste van de fossiele als de duurzame sector. CE/Ecofys concludeert dat er naar de fossiele sector bijna vier keer zoveel aan overheidsinterventies gaat dan naar de duurzame sector.

  Voor de beoordeling van het rapport is het belangrijk de methodologie en de uitgangspunten scherp te hebben. Beide worden uitvoerig in het rapport beschreven. Het belangrijkste uitgangspunt is dat overheidsinterventies worden beoordeeld aan de hand van de externe kosten van energie, zoals gezondheids- of milieueffecten.

  De energiebelasting is een goed voorbeeld. In het rapport wordt becijferd dat er 252 miljoen euro aan overheidsinterventie naar verlaagde tarieven van energiebelasting voor grootverbruikers gaat. Daarmee wordt bedoeld dat de lage energiebelasting voor grootverbruikers niet de maatschappelijke kosten dekt die fossiele energie veroorzaakt. Het verschil tussen deze externe kosten en datgene wat aan energiebelasting wordt betaald, wordt meegenomen als overheidsinterventie.

  De conclusie van het rapport is helder: de vrijstellingen van brandstofaccijnzen voor kerosine en scheepvaart, de lage energiebelastingen voor grootverbruikers (gas en elektriciteit), de vrijstelling van energiebelasting voor de energie-intensieve industrie en de verlaagde accijnzen voor rode diesel en LPG zijn een vorm van overheidssteun, omdat de externe kosten van energie niet worden gedekt.

  Het rapport is dan ook een belangrijk pleidooi om de externe kosten van energie mee te nemen in de energieprijs door middel van het heffen van energiebelastingen en accijnzen. Dat betekent uiteraard dat niet alleen gekeken moet worden naar de energiebelasting en de accijnzen, maar ook naar de vennootschapsbelasting en andere belastingen. Nodig is een verschuiving van belastingen, een fiscale vergroening, zodanig dat Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats blijft voor grote bedrijven. Het rapport is een goede, recente studie naar de Nederlandse situatie van indirecte steun aan fossiele energie, ook al zal er discussie blijven over sommige uitgangspunten.

  _______________________________________________________________________________

  Blog van 19 februari 2011:

  “Windmolens draaien niet op wind, maar op subsidie”, aldus onze premier Mark Rutte in verkiezingstijd. De oneliner “kolencentrales draaien niet op kolen, maar op subsidie” zou echter meer recht doen aan de feiten. Van meerdere kanten is er bij het kabinet op aangedrongen te onderzoeken hoeveel (indirecte) subsidies aan de fossiele energie-industrie worden verstrekt. Staatsecretaris Joop Atsma heeft beloofd dit uit te zoeken. In dit artikel help ik hem alvast een beetje op weg.

  Helaas zijn de cijfers lastig vergelijkbaar, maar het beeld dat eruit oprijst is zonneklaar. Hieronder volgt een opsomming van een aantal onderzoeken naar deze ‘fossiele’ subsidies.

  Solar Generation 6, EPIA, Greenpeace, 2011, p. 33: “Conventional electricity prices do not reflect actual production costs. Many governments still subsidise the coal industry and promote the use of locally-produced coal through specific incentives. The European Union invests more in nuclear energy research (€ 540 million yearly in average over five years through the EURATOM treaty) than in research for all renewable energy sources, smart grids and energy efficiency measures combined (€ 335 million yearly in average over seven years through the Seventh framework program).”

  World Energy Outlook 2010, IEA, executive summary, p. 9, p. 13: Aan subsidies voor hernieuwbare energie is in 2009 wereldwijd 57 miljard dollar uitgegeven, terwijl de subsidies op fossiele energie 312 miljard door betrof.

  Energy subsidies in the European Union: A brief overview, EEA, 2004: “Despite significant emissions of carbon dioxide and residual air pollutants emanating from the burning of fossil fuels, the amount of fossil fuel subsidies remains high, particularly for coal. […] There is some evidence to suggest that, in historical terms, renewable energy subsidies in the EU 15 are relatively low in comparison with other forms of energy during periods of fuel transition and technology development. More mature fuels, such as natural gas, continue to benefit from the technological and industrial infrastructure built up during previous decades.” Het rapport schat de subsidies voor fossiele energie op € 21,7 miljard euro vergeleken met € 5,3 miljard aan subsidies voor hernieuwbare energie.

  Beers, Van den Bergh: Environmental Harm of Hidden Subsidies, 2009: De hoogleraren Cees van Beers (TU Delft) en Jeroen van den Bergh (VU Amsterdam) becijferden in 2009 de milieuschade van verborgen of indirecte subsidies. Het totaal van deze subsidies berekenden zij op 7,5 miljard. In deze kosten zitten echter ook kosten voor bijvoorbeeld minder belasting op vlees en kosten van railinfrastructuur. In een lezenswaardig, maar enigszins ongenuanceerd artikel in de Volkskrant (zie onderaan) worden deze cijfers toegelicht.

  Global Subsidies Initiative: Op deze website is veel informatie te vinden over milieubelastende subsidies, op mondiaal en Europees niveau.

  Deze ‘fossiele’ subsidies hebben meestal de vorm van indirecte subsidies die buiten het directe overheidsbudget vallen. Het EEA-rapport geeft de volgende verhelderende indeling van deze subsidies.

  #89865
  Pieter Ypeij
  Bijdrager

  Nederland wordt vergeleken met o.a. Frankrijk en Zweden omdat deze veel minder CO2 uitstoten. Echter dat kan ook niet anders omdat Frankrijk 58 kerncentrales heeft en Zweden 8 stuks. Mijn statement voor minder CO2 uitstoot is waarom bouwt Nederland geen Thorium kerncentrales. Thorium is veel minder radioactief en levert per kuub meer energie op dan Uranium. Voor het geld dat nu besteed is aan het plaatsen van windmolens had allang een Thorium kerncentrale gebouwd kunnen worden die meer energie zou hebben geleverd dan alle windmolens bij elkaar.

  #89897
  JWM Lammers
  Bijdrager

  Doe èn èn

  #89967
  AAH de Bok
  Bijdrager

  Dit is de oplossing voor het energie vraagstuk. Al zetten we heel Nederla vol met windmolens en bouwen veel kostbare landbouwgrond en natuur vol met zonnepanelen dan halen we nog geen 40% van de nog steeds stijgende energiebehoefte. En als het niet waait en de zon niet schijnt, toch vrij vaak in de herfst en winter, moet de stroom ergens anders worden opgewekt. Immers warmtepompen, elektrische mobiliteit en groene waterstof verg5 nu eenmaal stroom. Kernenergie op basis van Thorium is nog veiliger dan kernenergie al is. Ook is er minder radioactief afval, dat ook nog eens in 350 jaar is afgebouwd. Ook is de thorium centrale schaalbaar, dus je hoeft geen mega centrales te bouwen, maar kan volstaan met gedecentraliseerde kleine thorium centrales op basis van regionale behoeften en dus minder transportverlies. Uiteraard vergt dit nog wat ontwikkelingstijd, maar laten we nu beginnen, dat is pas echt innovatief en duurzaam. Zie http://www.groenekernenergie.nl

  #89979
  N de Kok
  Bijdrager

  Helaas zijn thorium centrales nog behoorlijk in ontwikkeling. Reken er maar op dat de eerste commerciele installatie nog minstends 20 jaar op zich laat wachten. (Dat is dus helaas te lang). Ook is de scalability niet super. In principe kan het wel maar omdat the thermodynamica niet zomaar geschaald kan worden vereist het wel andere reactor kern designs (wat ook weer tijd kost om te ontwikkelen).

  Al met al zijn thorium kernreactors (al helemaal de gesmolten zout variant) een mooie technologie! Maar omdat we in het verleden voor uranium kozen (lees: elkaar liever opblaasten) ligt thorium reactor technologie nu te ver achter om op korte termijn op grote schaal in gebruik te worden genomen. En we hebben nu oplossingen nodig op korte termijn. (Dat neemt overigens niet weg dat het een mooi investeringsdoel is!)

  Kanttekening:
  Ook is het strikt gezien niet duurzaam want het gebruikt een niet-hernieuwbare brandstof.

  #89980
  N de Kok
  Bijdrager

  Edit: misschien 15 jaar kan ook wel, maar dat zou erg snel zijn.
  Zo’n reactor bouwen zou al best lang duren.

  #89981
  AAH de Bok
  Bijdrager

  Hoezo oplossingen op korte termijn, het is echt niet zo dat de wereld morgen vergaat. 20 jaar is nog ruim voor 2050 dat nu als arbitraire richtlijn is gekozen op grond van discutabele modellen. Er is geen alles omvattende oplossing opkortte termijn, als je de maatschappij draaiende wilt houden. Windmolens en zonnepanelen zijn ook niet duurzaam. De eerste windmolens in de Noordzee zijn al verouderd en moeten nu worden verwijderd. Alleen de betonnen platformen dat wordt wel erg duur, dus we hebben nu een ATlantic Wall in zee. Hetzelfde geldt voor zonnepanelen, die bevatten veel eigenlijk verboden stoffen, maar voor zonnepanelen maakt de EU een uitzondering, maar die komen echt keer aan de orde. Zonnepanelen wordt het nieuwe asbest.

  #89985
  N de Kok
  Bijdrager

  TL;DR:
  Mijn mening: Thoriumreactor technologie, mooi spul. Maar er zijn op korte termijn al maatregelen nodig, en thoriumreactor technologie is er nu (nog) niet. Dus goed idee om daar in te investeren! (Er zat immers 15 jaar tussen hiroshima en de eerste commerciele kerncentrale.) En het is onverstandig om alle hoop te vestigen op een enkele technologie. Daarna volgt een tekst die focused op de recyclebaarheid van windturbines en PV panelen, maar dat is offtopic. (Bedankt voor je stellingen AAH de Bok! Ik moest de info opzoeken en was interessant om te lezen, weer wat nieuwe dingen geleerd!)

  Hoofdtekst:
  Als de eerste commerciele reactor nog 20 jaar op zich zou laten wachten duurt het ook nog 5-10 jaar voordat ze op grotere schaal gebouwd gaan worden. (Tussen 1976 en 2009 gemiddeld een kleine 8 jaar bouwtijd.) Dan zit je plotseling dicht bij 2050. Natuurlijk is 2050 als richtlijn discutabel, er is altijd een kansberekening bij betrokken. Echter volgen de huidige modellen de observaties van de afgelopen 20 jaar overigens erg goed. Daarnaast, zoals u vast weet, is het doel opgesteld gesteld op basis van een lineaire afname van broeikasgas uitstoot tot aan 2050 om een gemiddelde temperatuurtoename van tussen de 1,5 en 2,0 C te bereiken.(Gebied onder de lineaire lijn zou dan “het broeikasgas budget” zijn.) Dat is overigens dus niet geheel arbitrair. Als we 20 jaar zouden wachten en dan pas ingrijpen stoot je ondertussen al dermate veel uit dat dat doel al niet meer haalbaar zou zijn. (Omdat je in die 20 jaar al door je budget heen bent die voor 30 jaar berekend is.) Daarom moet er dus “op korte termijn” ingegrepen worden met technologieen die we op dit moment hebben. Ik beschouw 10 jaar als een vrij korte termijn om wereldwijd groene technologieen te implementeren en tussentijdse doelstellingen te halen.

  Dat wil overigens niet zeggen dat over 10 jaar alles op PV en wind moet draaien, maar gedurende de komende 30 jaar grijze technologieen afgebouwd moeten worden en vervangen moet groene technologieen die er op dat moment zijn. Dat is dus des te meer reden om in thorium centrales te investeren wat dat zou de hele boel down-the-line een stuk gemakkelijker maken en tegelijkertijd ook een reden om niet alleen hier op te wachten. Een enkele 2500 MWe centrale zou tegen die tijd aan een flink deel van de nederlandse energiebehoefte (18% van 2018) kunnen voorzien.

  Vanaf hier behoorlijk off-topic:

  Het klopt dat er nu geen alles omvattende oplossing is (dat is thorium ook niet by the way want die reactoren zijn niet goed op en af te reguleren, net als de huidige kernreactoren. En passen zich dus niet makkelijk aan aan de energievraag. Dat vergt bijkomende technieken zoals bijvoorbeeld waterstof opslag en alternatieve energiebronnen.)

  Wind en zon is wel degelijk duurzaam er wordt namelijk geen niet hernieuwbare brandstof gebruikt, de crux zit hem in de recyclebaarheid (wat overigens ook weer energie kost). Het probleem van vooral windturbines is dat de levensduur -van oude modellen- tegenvalt en vooral de turbinebladen -van zowel oude en nieuwe modellen- nog niet goed te recyclen zijn (Daar wordt overigens hard aan gewerkt). Maar dat gebruikte materiaal is nog wel beschikbaar voor eventuele recycling in de toekomst. Er is een verschil tussen duurzaam en zero-waste, maar dat terzijde, dan gaan we de semantiek in en is off topic.

  PV panelen lijken daarintegen een langer dan verwachte levensduur te hebben (vermogen garantiewaardes blijken meestal conservatief te zijn) en zijn best goed recyclebaar! Datgeld iig voor de kristallijne silicium cellen. (Dat varieert natuurlijk per merk en model.) Recycling van PV panelen gebeurd nog niet op grite schaal omdat nieuwe materialen goedkoper zijn en de opstapeling van oude panelen -nog- geen probleem zijn. Er zitten ook niet echt veel schaarse materialen in. De toxiciteit van de materialen in de -thin film- panelen is ook niet bijzonder hoog (maar terecht zeker wel geclassificeerd als toxisch). De kans van het ontsnappen van die materialen in de omgeving is onder normale omstandigheden ook erg klein. En omdat de panelen geen bouwmateriaal zijn is inademing van gevaarlijk stof ook gering. En last but not least, de panelen die dergelijke toxische stoffen (met name CIGS en CdTe) bevatten omvatten maar zo’n 10% van het totale aandeel PV panelen. Dus de vergelijking met asbest kan je niet echt trekken.

  Ik kon overigens niet even snel wat info vinden over reparatie of vervanging van de betonnen fundering van die windturbines, dus ik vermoed dat dat wel meevalt.

  Als je heel NL vol zet met panelen / turbines zou je wel degelijk aan de netto energievraag voldoen. Hier volgt een slordige berekening: 3 kWh/m2/dag instraling,gemiddeld over 22 jaar, efficientie van 17% panelen = ~0.5 kWh/m2/dag. Geeft voor een vraag van 120 mld kWh een oppervlakte van 670 km2. Met nederland een niet-water oppervlakte van pak m beet 33 000 km2 klopt je stelling niet met een benodigd panelen oppervlak van 2% van NL. Maar natuurlijk is dit ook niet reeel en het is bovendien onverstandig om op een enkele bron te rekenen. Overigens is het zonde om weilanden er mee vol te bouwen, lekker op (ongebruikte) daken leggen.

  Het seizoensvariatie argument klopt echter wel, de winter zou zonder alternatieve bronnen wel een probleem opleveren. Instraling is maar ongeveer een 5e van gemiddeld per jaar. Dus afhankelijk van het systeem heb je ongeveer 5x meer oppervlakte nodig (10%!). En dan houd ik ook nog niet eens rekening met een hogere energievraag in NL dan het jaargemiddelde.

  #130391
  Aart
  Bijdrager

  Hoe past kernenergie? Het is volkomen terecht dat de huidige kerncentrales dichtgaan. Ze zijn niet inherent stabiel en daarmee onveilig. Met name moeten ze gekoeld worden en als die koeling wegvalt dan worden ze instabiel met soms grote gevolgen. Maar wat dan wel? Kleine Thorium centrales zijn een prima optie.

  • Gesmolten zout met Thorium centrales zijn inherent veilig. Als er iets gebeurt met de koeling etc. dan stopt de reactie gewoon. Ook hebben zij geen kritische zaken als een speciaal reactorvat nodig. En er is brandstof genoeg voor eeuwen.
  • Het afvalprobleem is gedecimeerd. Deze centrales hebben veel minder afval dat ook minder lang, bijvoorbeeld 300 jaar, bewaard hoeft te worden. Ook kunnen deze centrales het huidige afval onschadelijk maken.
  • Je kunt met deze centrales veel minder goed kernwapens maken. Dat is een groot voordeel en de reden dat kernmachten ze links hebben laten liggen.

  Dit is allemaal heel positief, maar de technologie is pas over 10 jaar beschikbaar. Maar het is belangrijk dat we hier heel snel en heel veel in investeren zodat ze echt beschikbaar komen. En in Europees verband dus. Aan de Corona crisis zie je dat het wel snel kan, mits er prioriteit aan gegeven wordt.

  De huidige ontwikkeling is het opzetten van kleine veilige centrales. Klein betekent dat ze in een container passen en overal neergezet kunnen worden.

  Een prima alternatief is de driehoek “Wind – Zon – Kleine veilige Thorium centrales” als een eenheid te beschouwen. Daarmee heb je meteen de problemen van 1) de leverzekerheid en 2) het elektriciteit transport opgelost.
  Ook heb je dan veel minder windmolens nodig (1/3) wat zeer goed is voor het draagvlak.

  Zie ook:
  thorium-de-oplossing-voor-het-energie-en-klimaatvraagstuk

  #130405
  Aart
  Bijdrager

  N. de Kok:

  “Thoriumreactor technologie, mooi spul. En het is onverstandig om alle hoop te vestigen op een enkele technologie.”

  Dat is waar, maar alle alternatieven zitten nog steeds in een ontwikkelfase inclusief wind en zon. De fout die men maakt is een wind/zon als een aparte zaak te beschouwen. Maar bij de energieproductie spelen drie zeer afhankelijke zaken: a) windmolen/zonnepaneel, b) de leverzekerheid en c) het elektriciteit transport netwerk. Daarbij zijn voor wind en zon b) en c) nog lang niet opgelost.
  Zie ook de bijlage voor meer voorbeelden.

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  #132689
  Reinder Groote
  Bijdrager

  Kernenergie is alleen CO2 neutraal als je pas kijkt vanaf het begin in een nieuwe kerncentrale totdat het moet worden opgeslagen.
  Kijk je naar het hele traject, als je dus eerlijk bent is kernenergie bij lange na niet CO2 neutraal.
  Dan begin je in verre landen, zoals Kazachstan in enorme uraniummijnen, enorme gaten in de aarde waar geen natuur meer is en geen leven meer mogelijk is.
  Uranium win je niet CO2 neutraal, maar met enorme graafmachines en enorme vrachtwagens.
  Daarna gaat het niet per zeilschip, CO2 neutraal naar Nederland, maar in gewone schepen op stookolie.
  Kerncentrales CO2 neutraal bouwen is onmogelijk en kernafval moet eeuwenlang worden opgeslagen, dus eeuwenlang CO2
  Kernenergie maakt ons afhankelijk van andere landen, zoals Kazachstan.
  Wind, zon, waterstof, enz, enz, enz zijn veel betere opties.
  De miljarden die al decennia worden uitgegeven om te zoeken naar een veilige opslag van kernafval, kan beter worden uitgegeven aan de vele andere wel CO2 neutrale energievormen zoals wind, zon, waterstof en nog een aantal andere vormen en naar manieren die we nu nog niet kennen. Kernenergie is niet duurzaam en honderden generaties moeten zorgen voor ons kernafval, terwijl winbaar en bruikbaar uranium dan allang op zijn.
  Laten we wereldwijd stoppen met het zoeken naar een oplossing om kernafval veilig op te slaan.
  We zijn dom geweest en we zadelen nu al vele generaties op met het eeuwen veilig houden van kernafval.
  Ook miljarden steken in thorium is idioot en we kunnen dat beter steken in zon en waterstof.
  Windenergie heeft ook geen toekomst, want dat kost ook veel te veel zeldzame grondstoffen en de koeling is niet echt veilig voor het milieu.
  Net als voor uranium moeten voor thorium enorme gebieden worden afgegraven en dat kost enorm veel CO2.
  Nederland heeft geen uranium en thorium, dat maakt ons dus afhankelijk van andere landen en dat is niet slim.
  Energie uit thorium bestaat niet en is dus geen oplossing.
  Een thoriumreactor is dus een droom en wind en zon zijn er al eeuwen en zullen er nog eeuwen zijn.
  Met de miljarden die we weggooien aan zinloze onderzoeken naar de opslag van kernafval en naar thorium kunnen we beter besteden aan wat we al wel weten en wat egen droom is.
  Al decennia weten beleggers en investeerders in kernenergie en thorium wereldwijd belastinggeld af te troggelen.
  Geld van gewone burgers.
  Als in elke kWh de eeuwenlange opslag van kernafval wordt doorberekend en alle miljarden voor onderzoek naar een veilige opslag, dan is 1 kWh atoomstroom onbetaalbaar. Ze is nu alleen betaalbaar om dat onderzoeken door overheden ( burgers ) betaald worden en de komende honderden generaties moeten maar zien hoe ze die veilige opslag moeten betalen.
  Thorium levert nog geen 1 kWh op, na miljarden investeringen ( vooral belastinggeld van burgers )
  Ongeveer 90% van de geschikte daken in Nederland worden nog niet gebruikt door zonnepanelen.
  Dat komt omdat zonne-energie wordt tegengewerkt door matige subsidie regels en kabels die het niet meer aankunnen omdat die niet worden aangepast. Voor windmolens. zelf op zee zijn er al snel voldoende dikke kabels aangelegd op kosten van de belastingbetaler.

  Salderen, wat een eerlijke manier is om te voorkomen dat je BTW, energiebelasting en ODE betaald op stroom die je niet gebruikt willen ze ook afschaffen om zonnepanelen nog minder aantrekkelijk te maken. Men wil honderden windmolens, daar is voor boeren, investeerders en beleggers ( de typische VVD-ers en CDA-ers ) meer aan te verdienen.

  Als ik 2000 kWh gebruik en 1000 kWh gebruik, betaal ik BTW, energiebelasting en ODE over de 1000 kWh die ik gebruik.
  De andere 1000 kWh die ik niet gebruik gaat naar een ander en die betaald daarover de stroomprijs, BTW, energiebelasting en ODE
  Over de volle 2000 kWh wordt alles betaald. Het kost de overheid geen cent.
  Salderen is het voorkomen dat ik BTW, energiebelasting en ODE betaal over stroom die ik niet gebruik.
  Maar nu wil de overheid over de 1000 kWh waarover een ander al alle lasten heeft betaald ook van mij nog iets ontvangen door salderen af te schaffen. De overheid wil twee keer alle lasten over dezelfde 1000 kWh.
  De energieleveranciers krijgen van een andere klant voor de door mij opgewekte 1000kWh een goede prijs en daarbovenop moet ik ook een ‘redelijke’vergoeding betalen over dezelfde 1000kWh.
  Ik gebruik maar 1000 kWh en betaal voor 1000 kWh PLUS een ‘redelijke’ stroomprijs voor de leverancier PLUS BTW, energiebelasting en ODE over 1000 kWh die naar een andere klant voor de volle prijs is gegaan.
  Pure diefstal. Voor mij is dan die 1000 kWh duurder dan bij iemand zonder zonnepanelen. Dat is de dank die ik krijg voor de aanschaf en opwekken voor stroom voor een ander die ook de volle prijs betaald.
  De dank die ik krijg voor mijn hulp voor klimaatverbetering.
  Salderen is geen subsidie, salderen afschaffen is pure diefstal.
  Als iemand een andere uitleg heeft dan hoor ik dat graag.

  #132700
  Aart
  Bijdrager

  Het verhaal van Reinder Groote is grotendeels achterhaald. Hierbij een toelichting.

  Het is volkomen terecht dat de huidige kerncentrales dichtgaan. Ze zijn niet inherent stabiel en daarmee onveilig. Met name moeten ze gekoeld worden en als die koeling wegvalt dan worden ze instabiel met soms grote gevolgen.
  Maar wat dan wel? Kleine Thorium centrales zijn een prima optie.

  1. Gesmolten zout met Thorium centrales zijn inherent veilig. Als er iets gebeurt met de koeling etc. dan stopt de reactie gewoon. Ook hebben zij geen kritische zaken als een speciaal reactorvat nodig. En er is brandstof genoeg voor eeuwen.
  2. Het afvalprobleem is gedecimeerd. Deze centrales hebben veel minder afval dat ook minder lang, bijvoorbeeld 300 jaar, bewaard hoeft te worden. Ook kunnen deze centrales het huidige afval onschadelijk maken!
  3. Je kunt met deze centrales veel minder goed kernwapens maken. Dat is een groot voordeel en de reden dat kernmachten ze links hebben laten liggen.

  De huidige ontwikkeling is het opzetten van kleine veilige flexibele centrales. Klein betekent dat ze in een container passen en overal neergezet kunnen worden. Ook kunnen ze in serie fabrieksmatig geproduceerd worden, wat ze redelijk betaalbaar maakt.
  Een prima uitgangspunt is de driehoek “Wind – Zon – Kleine veilige Thorium centrales” als een eenheid te beschouwen. Daarmee heb je meteen b) de leverzekerheid en c) het elektriciteit transport opgelost.
  Ook heb je dan veel minder windmolens nodig (1/3) wat zeer goed is voor het draagvlak
  Dit is allemaal heel positief, maar de technologie is pas over 10 jaar beschikbaar. Maar de Covid-19 epidemie heeft laten zien dat iets heel snel kan als het een echte prioriteit gegeven wordt. Dus het is belangrijk dat we hier heel snel en heel veel in investeren zodat ze echt beschikbaar komen. En in Europees verband dus.

  Bijlagen:
  Je moet inloggen om bijgevoegde betanden te bekijken.
  #132709
  Reinder Groote
  Bijdrager

  Kernenergie is alleen CO2 neutraal als je pas kijkt vanaf het begin in een nieuwe kerncentrale totdat het moet worden opgeslagen.
  Kijk je naar het hele traject, als je dus eerlijk bent is kernenergie bij lange na niet CO2 neutraal.
  Dan begin je in verre landen, zoals Kazachstan in enorme uraniummijnen, enorme gaten in de aarde waar geen natuur meer is en geen leven meer mogelijk is.
  Uranium win je niet CO2 neutraal, maar met enorme graafmachines en enorme vrachtwagens.
  Daarna gaat het niet per zeilschip, CO2 neutraal naar Nederland, maar in gewone schepen op stookolie.
  Kerncentrales CO2 neutraal bouwen is onmogelijk en kernafval moet eeuwenlang worden opgeslagen, dus eeuwenlang CO2
  Kernenergie maakt ons afhankelijk van andere landen, zoals Kazachstan.
  Wind, zon, waterstof, enz, enz, enz zijn veel betere opties.

  Thorium werkt alleen samen met uranium, dus enorm veel CO2
  De nadelen van thorium zijn dus ook dezelfde.
  Mijn zonnepanelen leveren meer op dan alle thoriumcentrales.
  Zonder afval.

15 berichten aan het bekijken - 16 tot 30 (van in totaal 30)
 • Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.