1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Auteur
  Berichten
 • #90841
  Huub
  Deelnemer

  Dankzij een attente mail van mijn panelen legger nog net op tijd.
  Kennelijk als je boven een drempelwaarde van € 14.400,- komt, ben je het haasje.
  Hieronder het bericht.

  Geachte heer/mevrouw,
  In de eerste plaats hopen wij dat de zonnepanelen nog altijd naar wens functioneren en u blij bent met de opgeleverde installatie. De directe aanleiding van deze mail heeft te maken met een belangrijke wijziging van de Belastingdienst, die tot onzer spijt nadelige gevolgen voor u kan hebben. De wetswijziging is een gegeven waar we niet omheen kunnen. We willen daarbij benadrukken dat dit ook bij ons rauw op het dak valt en wij dit niet hebben kunnen voorkomen ten tijde van uw aankoop. De gevolgen van de wetswijziging hebben niet enkel betrekking op ons en onze klanten. De consequenties zijn voor iedereen hetzelfde en neemt u van mij aan dat ieder zonnepanelenbedrijf hiermee te maken heeft.
  De kans is groot dat u zonder dit schrijven niet op de hoogte was geweest van de implicaties die de wetswijziging, met terugwerkende kracht, met zich meebrengt. Wel kunnen we u op weg helpen, waarmee u een hoop geld zult besparen.
  Wat is het geval?
  Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemingsregeling (KOR). Voor een grote groep zelfstandigen resulteert de nieuwe KOR, of OVOB, in een aantal voordelen. Helaas is dit niet het geval voor mensen die zonnepanelen hebben gekocht voor een drempelbedrag van €14.404,- inclusief btw of meer. Op de website van de Belastingdienst leest u meer over de nieuwe regeling. De aldaar gepresenteerde tekst roept mogelijk meer vragen op dan dat het antwoorden geeft.

  Wij hebben de afgelopen dagen intensief overleg gevoerd met Adminno, het kantoor wat ons bijstaat bij de reguliere btw teruggaaf regeling. Dit overleg zag toe op het verkrijgen van enige duidelijkheid, om van daaruit een juiste routing voor u te kiezen.
  Kort samengevat
  De nieuwe OVOB, waar automatisch aanspraak op wordt gemaakt tenzij actie wordt ondernomen vóór 20 november 2019, brengt enkele nadelige gevolgen met zich mee. Er zal namelijk in de 4 jaar volgend op het jaar van de factuurdatum 20% van het totale btw-bedrag moeten worden terugbetaald.
  In uw geval: op basis van het jaar van plaatsing van uw zonnepanelensysteem/ de facturatie zou u voor de volgende jaren btw moeten terugbetalen:
  Jaar investering jaren terugbetaling
  2016 > 2020
  2017 > 2020 en 2021
  2018 > 2020, 2021 en 2022
  2019 > 2020, 2021, 2022 en 2023
  Een alternatief
  Het is in zekere zin een keuze uit twee kwaden, maar er is een alternatief mogelijk waarmee u een aanzienlijk btw-bedrag kunt behouden, namelijk door géén aanspraak te maken op de nieuwe regeling. Deze keuze betekent echter wel dat er (jaarlijks, voor de duur zoals hiervoor geschetst) additionele administratieve handelingen dienen te worden verricht, die buiten de btw teruggaaf regeling van PureSolar vallen. Deze additionele handelingen brengen wel extra kosten met zich, die voor uw rekening komen. Voor de uitvoering van deze (jaarlijkse) aanvullende stappen kunnen wij Adminno voor u inschakelen. Dit ligt binnen hun vakgebied en zodoende kunnen zij u hierbij helpen. Wij hebben e.e.a. met hen besproken en zij kunnen u tegen een zeer laag tarief van dienst zijn. Dit alles ziet u ook terug in bijgaande brochure.
  In gang gezette actie vanuit onze zijde
  Vanwege de beperkte beschikbare tijd en om het zekere nadeel voor u te beperken, hebben wij ervoor gekozen om de eerste additionele actie al in gang te zetten voor u. Deze actie betreft het richting de Belastingdienst communiceren dat u geen gebruik wenst te maken van de KOR regeling. In overleg met Adminno zullen we deze extra actie, die normaliter niet binnen de dienstverlening behorende bij de btw regeling PureSolar behoort ook zonder kosten voor u te verrichten. We willen u echter wel vragen om op zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval voor 20 november aanstaande aan ons aan te geven of u instemt met de gekozen handelswijze en daarmee ook akkoord gaat met de additionele kosten die de komende jaren dan aan u gefactureerd zullen worden.
  Indien u niet instemt zal de Belastingdienst, gebaseerd op uw eerdere teruggave, u jaarlijks een aanslag te betalen btw sturen die u dient te voldoen.
  Wij verzoeken u om de bijgesloten brochure aandachtig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van de mogelijkheden en gedegen een beslissing kunt nemen.
  Mocht u nog vragen hebben dan wil ik u vragen om deze vooral per email aan ons voor te leggen, zodat wij alle vragen kunnen verzamelen en daarover u allen weer over kunnen informeren.

  Met vriendelijke groet,

1 bericht aan het bekijken (van in totaal 1)
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.