Waarom een warmtepompinstallatie?

Met een warmtepomp wekt u energie op door gebruik te maken van aardwarmte (geothermie). Hiermee verwarmt of koelt u uw woning. De warmtepomp zorgt voor een hoger elektriciteitsverbruik, maar hier tegenover staat een forse besparing op alle kosten die met uw gasinstallatie gemoeid zijn. Kortom, de warmtepompinstallatie vervangt uw gasaansluiting als warmtebron. De terugverdientijd is minstens 10 jaar. De aanschafprijs is hoger dan bij andere installaties en er zijn minder vaak subsidies beschikbaar voor de financiering ervan.

Voor u begint: oriëntatie

Het toepassen van een warmtepompinstallatie als duurzame warmtebron wordt alleen geadviseerd bij nieuwbouw of grondige renovatie van uw bestaande woning. U kunt kiezen voor verwarmen én koelen of alleen verwarmen van uw woning. Meer informatie over warmtepompen.

Bereken het rendement van een warmtepomp

Het berekenen van het rendement is een lastige opgave. Pascal Kaandorp heeft in 2006 een rekenmodule gemaakt die deel uitmaakte van zijn afstudeeropdracht. Deze rekentool berekent het rendement voor warmtepompinstallatie die koelen en verwarmen en alleen verwarmen. Voor meer informatie over de rekentool neemt u contact op met Technische Advies Bureau Kaandorp.

Beschikbare ruimte installatie warmtepomp

De benodigde ruimte voor het installeren van een warmtepomp is afhankelijk van het vermogen van de warmtepomp en de soort grond waar de bron geïnstalleerd wordt. Ook de te verwarmen oppervlakte heeft een sterke invloed op de benodigde ruimte. Deze kan soms 3 keer zo groot zijn.

Subsidie op een warmtepomp

Voor de aanschaf van een warmtepomp is vanaf 1 januari 2016 de mogelijkheid om een investeringssubsidie aan te vragen. Ook kan de website energiesubsidiewijzer.nl u verder helpen en zijn er mogelijkheden om een duurzame lening af te sluiten. Een voorbeeld hiervan is de Energiebespaarlening. Het huren van een warmtepompinstallatie behoort ook tot de mogelijkheden. Deze mogelijkheid wordt u geboden door fabrikanten.

Vergunningen voor warmtepompen

Door het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is vanaf 1 juli 2013 in Nederland voor zowel een open als een gesloten systeem een vergunning nodig. Tevens geldt er een meldingsplicht. Informatie hierover vindt u bij uw gemeente of provincie.

Obm vergunning
Voor een gesloten systeem met een vermogen groter dan 70 kW kan ook een Omgevingsvergunning beperkte milieutoets verplicht gesteld worden. Uw systeem wordt ingevoerd in het Landelijke Grondwaterregister (LGR).

Provinciale milieuverordening
Voor een open systeem is een vergunningstoetsing nodig van de provincie (PMV) in het kader van de grondwaterwet.

Verzekering en onderhoud warmtepomp

Een warmtepompinstallatie verdient de nodige aandacht en onderhoud. Het is daarom sterk aan te raden om een contract af te sluiten voor de verzekering en onderhoud van de warmtepomp. Meestal biedt de installateur u deze mogelijkheden aan.

Aansluiting geschikt voor een warmtepomp

Het vermogen van uw warmtepomp kan effect hebben op uw huidige elektriciteitsaansluiting. Informeer daarom altijd bij uw installateur of uw huidige hoofdzekering voldoende vermogen heeft voor het installeren en in gebruik nemen van de warmtepompinstallatie.

U hoeft geen melding te maken van uw warmtepompinstallatie bij uw netbeheerder. Dit is alleen van toepassing als u elektriciteit teruglevert aan het net.

Overzicht voor- en nadelen warmtepomp

+ Subsidiemogelijkheden                                  Hogere elektriciteitsverbruik
+ Geen kosten gasaansluiting                           Hoge aanschafkosten
+ Lagere Co2-uitstoot                                       Hoge installatiekosten
+ Lagere woonlasten                                        Vergunning nodig
+ Korte terugverdientijd                                    Grote oppervlakte nodig voor installatie
+ Verwarmen en koelen mogelijk
+ Hypotheekrenteaftrek mogelijk

Beslissing nemen

U kunt nu bepalen welke voor- of nadelen het aanschaffen van een warmtepomp voor u heeft en of dit voor u een juiste keuze is om zelf energie op te wekken. Weet u het niet zeker? Het forum is de uitgelezen plek om advies te vragen aan mensen die u voorgingen en al zelf energie opwekken.

Wilt u weten of een andere manier van energie beter bij uw situatie past? Oriënteert u zich dan verder.

Stappenplan

Als zich voldoende heeft georiënteerd dan kunt en uw keuze is gevallen op het opwekken van energie met een warmtepomp dan kunt u onderstaande stappenplan gebruiken. U weet dan zeker dat u geen informatie mist of belangrijke stappen overslaat.

Stap 2: Offertes uitvragen warmtepompinstallatie

Een warmtepompinstallatie aanschaffen is maatwerk. Wij adviseren u daarom om verschillende gespecialiseerde bedrijven langs te laten komen. Vraag uw installateur ook of deze beschikt over een KvINL EVI Warmtepompinstallaties-certificering. Daarnaast kan de installateur u informeren over de benodigde capaciteit van uw hoofdaansluiting. Als u de hoogte van uw aansluitwaarde niet weet, vraag deze dan op bij uw netbeheerder. Aanmelding op www.energieleveren.nl is niet nodig, omdat u geen elektriciteit terug gaat leveren aan het net.

Waar moet u nog meer opletten?

  • Productgarantie
  • Verzekeringsmogelijkheden
  • Onderhoudscontract

Stap 3: Subsidie en vergunningen aanvragen warmtepomp

Informeer bij uw gemeente en provincie welke mogelijkheden er zijn om uw warmtepompinstallatie te subsidiëren. U kunt gelijk navragen welke vergunningen u moet regelen voordat u de warmtepompinstallatie mag aanbrengen.

Stap 4: Aanvragen wijziging van uw aansluiting

Als uw aansluiting niet voldoende capaciteit heeft kunt u deze laten verzwaren. Uw installateur kan u informeren over de benodigde capaciteit.

Als Enexis niet uw netbeheerder is kunt u de verzwaring aanvragen bij uw eigen netbeheerder.

Stap 5: Uw warmtepomp in gebruik

Gefeliciteerd! U bent de trotse bezitter van een warmtepomp. Informeer ook anderen over uw ervaringen met aardwarmte op ons forum.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaam? Volg ons op Twitter en Facebook!

  • Was deze pagina nuttig?
  • ja   nee
Deel deze pagina: